Läs senare

Männen flyr utbildningen

För att klara den framtida personalförsörjningen krävs bland annat att fler män utbildar sig till förskollärare, anser Sveriges kommuner och landsting, SKL. Men nya siffror visar att drygt en fjärdedel av alla män som påbörjar utbildningen hoppar av.

23 jun 2016

För första gången sedan den nya lärarutbildningen infördes 2011 har Universitetskanslerämbetet, UKÄ, analyserat hur stor andel av studenterna som verkar ha avslutat sina studier tidigt. Analysen visar att av de män som börjar läsa till förskollärare hoppar drygt en fjärdedel, 26 procent, av i ett tidigt skede.
– Det är få män som börjar och de hoppar av i större utsträckning än kvinnorna, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Sammanlagt hoppar 16 procent av studenterna på förskollärarutbildningen av i ett tidigt skede, vilket är den lägsta siffran jämfört med andra lärarutbildningar.

Inom de närmaste åren behöver förskolan rekrytera cirka 20 000 heltidsarbetande lärare. För att fylla det långsiktiga behovet behöver 70 700 förskollärare examineras fram till 2029. Den beräknade examinationen ligger på 39 100 personer, enligt Skolverket. Alltså ett underskott på drygt 30 000.

2012 gjorde SKL en undersökning som visade att 4 av 10 killar i åldern 15-24 år skulle kunna tänka sig att jobba i förskolan.
– Men någonstans faller dessa män bort och det är ett stort problem. Både ur personalförsörjningsaspekt och ur en rättighetsaspekt. Varför väljer männen bort ett yrke de vill ha? säger Elsa Mattsson, handläggare på SKL.

Hon tror att en del av problemet handlar om att eftersom män är i minoritet i förskolan så riskerar de att bli sedda som representanter för ett kön snarare än pedagoger.
– Vi måste arbeta för att män och kvinnor i förskolan blir bemötta utifrån sin kompetens och inte stereotypa uppfattningar om kön. Det är utgångspunkten för oss som arbetsgivarorganisation, säger Elsa Mattsson.

Som senior adjunkt vid förskollärarutbildningen på Malmö högskola ser Mats Olsson avhoppen på nära håll.
– Ett visst antal avbrott får man räkna med, studenter som börjar men snabbt inser att de valt fel yrke. Det jag dock kan se när det gäller män är ett antal avhopp varje år som grundar sig i att de inte lyckas ta sig in i kulturen. Män som på sina praktiker upptäcker att det finns förväntningar på att de ska representera en viss slags manlighet. Men det här är killar som bara vill ha ett jobb. De vill bli förskollärare på samma villkor som kvinnorna, säger han.

Mats Olsson märker också en ökad oro för pedofilanklagelser hos männen, som han tror gör att vissa väljer bort eller hoppar av förskollärarutbildningen.

– Om man ska investera tre och ett halvt år i en utbildning vill man inte att en missriktad anklagelse ska få förstöra hela karriären. Det är det inte värt, säger han.

Roine Selind, ordförande i Lärarförbundets malmöavdelning och själv förskollärare i grunden, vill inte göra större sak av de manliga avhoppen från förskollärarutbildningen, än av de kvinnliga.

– Vi behöver inte bara fler män i förskolan, vi behöver fler kompetenta och engagerade personer, av alla sorter. För att få det krävs högre löner och bättre anställningsvillkor, säger han.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin