Ingår i temat
Uppdrag rymden
Läs senare

Marie Eriksson: Där fakta och fantasi möts

12 jan 2015


Rymden, detta fascinerande, spännande, okända och kanske lite skrämmande ställe. Eller är det egentligen ett ställe? Det omfattar ju liksom allting. Rymden är långt därute, runt omkring oss, i all oändlighet, samtidigt som vi finns mitt i den.

Det är så häftigt att få ta del av barnens tankar om rymden, att få möta deras förståelse av något jag inte riktigt själv förstår. När jag frågar mina egna barn vad de tänker när de hör ordet rymden, kommer genast svaren ”rymdmonster, planeter och solsystemet”. De första svaren kommer från mina två femåringar och de visar med all tydlighet att i deras värld kan fakta och fantasi mötas. För att kunna utveckla en förståelse för sådana storslagna saker som rymden, så är jag helt övertygad om att vi behöver den fantasifulla föreställningsförmåga och lekfullhet som krävs för att kunna tänka utanför det vi kan se med blotta ögat, höra eller ta på. I förskolan behövs både fakta och fantasi i ett samspel, där världarna får mötas och komplettera varandra så att undervisningen kan bli både lustfylld och meningsfull för barnen.

Faktakunskaper kommer barnen kunna tillägna sig på olika sätt genom hela livet, men lekförmågan, fantasifullheten och den fria kreativiteten avtar för varje steg de tar mot vuxenvärlden. Så min övertygelse är att vi måste låta fantasin få ta stor plats i förskolan och vi måste ge den näring så att den får fortsätta att blomstra. Kanske är det just fantasin som så småningom kommer att hjälpa barnen att förstå saker som solsystemet, som min sjuåring angav när hon tänkte på rymden.

Tankar och frågor kring rymden kan verkligen vara förvirrande. Vad kommer efter rymden? Är den oändlig? Kan något vara oändligt? En dag på förskolan myllrar av frågor från både barn och vuxna. Många gånger är frågorna och reflektionen de medför, grunden till växande och utveckling för både små och stora. Lyckas vi skapa en lyssnande, reflekterande kultur på vår förskola, då har vi en riktigt bra grund för utveckling och lärande.

I den organisation som jag arbetar i, har vi varje år ett gemensamt, årslångt sagotema som ringar in verksamheten för våra fyra förskolor. Jag gissar att någon läsare nu tänker: ”Ett gemensamt sagotema, som vuxna väljer ut, kan det verkligen utgå ifrån barnen?” Men du skulle bara veta! Du skulle vara med och ta del av en dag med lärande i sagans värld, där sagans inspiration blir en igångsättare för både barn och pedagoger i ett fantasifullt, lyssnande samspel. Vi väljer våra sagor med stor omsorg utifrån miljörikedom och en mångfald av karaktärer. I år arbetar vi med en bok som utspelar sig just i rymden. I Oliver Jeffers bok Vägen hem, får vi följa Pojken på hans flygplansfärd upp i luften och ut i rymden. Vi får följa hans kraschlandning på månen, hans möte med en annorlunda vän och mycket mer. Även om våra resor börjar med samma sagobok, så bär de av mot helt olika ställen med hjälp av barnens tankar, frågor, intressen och upptäckter.

Att verbalt fråga förskolans allra yngsta barn, som jag arbetar med, är inte alltid så lätt. Men vi kan lyssna in och ta till oss svaren de ger i sina ansiktsuttryck, i sina lekar, i sina val och i sitt utforskande.

Det vi, bland annat, lyssnat in just nu är ett stort intresse för verktyg, bankande, byggande och fordon. Så för tillfället har vi landat i utvecklandet av en rymdverkstad på avdelningen, en mötesplats fylld av verktyg i rosa verktygslådor, tankstation och kartonger att banka på, såga, skruva i och resa med. Med fantasins hjälp förvandlas kartongerna till både rymdraketer, flygplan och bilar. Med fantasins hjälp kan vi också mötas och tillsammans utveckla ny förståelse för fenomen, fakta och lek, mitt i ett socialt samspel där allas tankar är lika viktiga och där alla får uttrycka sig på sitt sätt.

En vän till mig tänker på magisk energi när hon hör ordet rymden. Just de orden vill jag att du tar med dig. Kanske finns det magisk energi ute i rymden, men vi kan också skapa det själva, i mötet med barnen, varje dag!

Alla artiklar i temat Uppdrag rymden (8)

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin