Ingår i temat
Leve leken!
Läs senare

Marie Eriksson: Den livsviktiga leken

13 apr 2014

”Pang du är död” ropar Ture och Ludvig, samtidigt som de skjuter mig med fantasipistoler. Jag använder all inlevelse jag kan uppbåda och faller kvidande ned i en hög på golvet. Jag tycker att jag bjuder på mig själv ganska bra och försöker att leka på barnens villkor, men jag kan ändå inte låta bli att styra in leken åt ett något positivare håll. Jag öppnar ena ögat och kvider ”ambulans”. Jag vet inte riktigt varför jag gör så, min inre röst säger trots allt till mig; ”om barnen vill leka döden så låt dem göra det”. Ändå slinker det där ur mig fast jag egentligen är övertygad om att vi inte behöver styra barnens lekteman för att få dem mer socialt accepterade och moraliska. Själva temat bör barnen få styra över själva, det viktiga i min roll som pedagog är att se till att alla involverade har det bra i leken genom att jag hjälper dem att tolka och förstå varandras lekintentioner och skapar sammanhängande tid för lek. Hur vi än försöker, så kan vi vuxna aldrig bli lika bra på att leka som barnen, men vi kan åtminstone försöka att då och då kliva in som gäster i den fantastiska värld som leken utgör.

Lek för livet är titeln på den första bok jag läste om barns lek när jag påbörjade min utbildning till förskollärare för 20 år sedan. Birgitta Knutsdotter Olofssons tankar om låtsaslekens betydelse och vikten av lyhörda pedagoger fångade mig direkt och gjorde mig djupt övertygad om att leken är livsviktig, att det inte bara är något barnen gör, utan att det faktiskt är så de existerar. De inte bara leker för livet, de lever för leken!

Redan med det nyfödda barnet växer lekandet fram på skötbordet och barnet får en träning i ömsesidighet, samförstånd och turtagande, likväl som en väg till språket. Man kan se det som att språket har både en verbal och en social nyckel. Barn som talar helt olika språk kan ändå mötas i en lek och kommunicera med hjälp av den sociala nyckeln. Leken är meningsfull för barnen och i låtsaslekens värld är ingenting omöjligt.

Någonstans på vägen så slutar dock de flesta av oss att leka och ger utrymme för alltmer verklighet, trots att leken faktiskt är betydelsefull även i vuxenlivet. Det handlar inte ”bara om att leka”, det handlar om att föreställa sig, sätta sig in i olika roller och att få en låtsasdimension. När vi ger barnen utrymme för att utveckla sin fantasi och sin låtsasdimension så ger vi dem betydelsefulla grunder för kreativitet och problemlösning. För att bli bra problemlösare, så behöver vi kunna leka med tanken och ha en förmåga att föreställa oss olika möjliga lösningar. Som barn fick jag ständigt höra från vuxna ”Marie har så livlig fantasi”. I dag får jag ofta höra ”Marie är så lösningsfokuserad” – nog har det ett samband!

Lekens betydelse i förskolan är självklar för mig. Intentionen att barnen ska lära sig saker hindras inte av leken, utan gynnas av den. När vi ger utrymme för leken så ger vi också utrymme för lustfyllt lärande. I en värld av kunskapsfokus måste vi låta leken få ha sin fortsatta självklara plats både i förskolan och grundskolan. Lärande är så mycket mer än att bara lägga faktakunskaper på hög. Leken ger upplevelser och kunskaper mening. Med fantasins hjälp kan vi foga kunskaperna samman till nya insikter och fördjupad förståelse där lekfullheten behövs för att kunna applicera de förvärvade kunskaperna på verkligheten. Dessutom är leken en källa till livskvalitet, glädje, gemenskap och har en avstressande funktion.

Nu sitter jag här 20 år senare och läser om leken igen. Den här gången är det Margareta Öhman som fångar mitt intresse med sina tankar om att leken är viktig för att barnen ska få en känsla av kompetens och en god självkänsla. Om vi genom leken kan ge näring till barnens självkänsla, så är bara det skäl nog att ge tid och utrymme till lek. En lek där vi vuxna finns nära barnen och ger dem stöd i att lyssna till sina egna och andras känslor och behov samt grundlägger ett mod att gå sina egna vägar i livet. Jag hoppas och tror att vi aldrig blir för gamla för att leka.

Alla artiklar i temat Leve leken! (8)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin