Läs senare

Måste jag anmäla allt?

22 okt 2018
Måste varje tillbud med hink eller spade rapporteras?
Foto: Pixabay

Fråga: När ska jag egentligen göra en tillbudsrapportering? Det kan bli väldigt många rapporteringar om jag ska anmäla varje gång ett barn slår ett annat barn i huvudet med en spade i sand­lådan, till exempel.

/Sara

Svar: Du ska alltid göra en tillbudsrapportering, eftersom det är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Rapport­eringen är ett sätt för arbetsgivare och anställda att se, förebygga och åtgärda risker för människor och egendom, som oftast är lokaler och inventarier.

En del brukar fråga vad ett tillbud är, för att rapportera rätt saker. Vi säger lite förenklat att det kan vara ett Oj! eller ett Aj! Oj-et står för nästan-olyckor och Aj-et för olyckor, men man måste se till situationen; ibland är det svårt att dra en gräns.

Rutinerna för hur och vem som rapporterar ska vara väl kända för alla och ibland kan det vara blanketter som ska fyllas i, en app eller en sida på nätet.

/Mira Banjac, biträdande förskolechef Norra Djurgårds­stadens förskolor, Stockholm

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin