Läs senare

Måste jag skotta snö och sanda?

15 jan 2018
Foto: Shutterstock

På vintern förväntas vi pedagoger skotta och sanda gården för hand, trots att kommunen har maskiner för snöröjning. Är det verkligen rimligt? Barnen behöver en trygg gård.

/Marie

Svar: Nej, det är inte rimligt. Snöskottning ingår normalt inte i förskollärares arbete. Men om ni tidigare på er arbetsplats har en rutin där förskollärare skottar och sandar gården, har ni skapat ett ”konkludent handlande”. Det vill säga att det blivit en del av ert ordinarie arbete.

Hinner ni inte ert pedagogiska uppdrag med anledning av detta ska ni ta upp det med er arbetsgivare som då måste hjälpa er att prioritera. Om arbetsuppgiften är ny ska ni inte acceptera den, men ni kan inte vägra utföra den heller utan ni måste begära att arbetsgivaren skriftligt beordrar er att skotta och därefter omedelbart kontakta era fackliga företrädare. Då kan de begära en överläggning kring detta.

/Per Edberg, förskollärare och förtroendevald för Lärarförbundet i Umeå

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin