Läs senare

Måste vi svara på enkäter?

12 sep 2017
Arbetsgivaren avgör vilka enkäter du måste svara på. Foto: Istock

Hur kan vi tänka kring alla enkäter som ska fyllas i, från kommunen och andra? Måste vi göra det även om det tar orimligt lång tid?

/Diana

Svar: Alla i förväg kända arbetsuppgifter måste planeras in i den totala arbetstiden. Tid måste finnas avsatt för att fylla i dessa enkäter. Det är arbetsgivaren som avgör vilka enkäter vi ska fylla i. Om utomstående kommer med enkäter så är det upp till oss personligen att avgöra om vi vill fylla i dem, förutsatt att inte arbetsgivaren lägger in det som en arbetsuppgift som måste utföras. Om arbetsmängden blir för stor och enkäten ändå måste fyllas i så måste chefen hjälpa till att prioritera bort andra arbetsuppgifter eller ge dig övertidsersättning.

Fråga

1 juli träder förskolans reviderade läroplan i kraft – har du hunnit sätta dig in i förändringarna?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin