Läs senare

Matematik för livet

19 nov 2012

Britta Olofssons bok Hur många plommon ryms i Majas mage? visar genom forskning och konkreta exempel hur mycket matematiken betyder för barnen i förskolan och deras framtida liv.

I förskolan skapas grunden för det lustfyllda lärandet bland annat inom matematiken. I flera böcker om just matematik för de yngsta barnen, inklusive denna, skrivs det om hur mycket förskollärarens egen erfarenhet av skolmatematiken betyder för upplevelsen av matematik i vuxen ålder. På grund av tidigare erfarenheter från skolans abstrakta matematik har det varit en resa för många förskollärare att anamma matematiken på ett lustfyllt och konkret sätt. Denna omfattande resa innebär att se matematiken som det mångkulturella och mångfacetterade ämne som matematiken är och att den är en del av nästan allting som händer i förskolan.

Britta Olofsson skriver om vikten av att göra matematiken meningsfull för barnen och att den sätts i ett sammanhang som barnen kan förstå. Det är då det lustfyllda och spännande lärandet äger rum. För att detta ska ske behövs professionella, kunniga, medvetna, nyfikna förskollärare som finns där och kan utmana och tydliggöra matematiken under de många tillfällen som utspelar sig under en dag i förskolan.

Boken är forskningsanknuten med hänvisning till matematiken för barns utveckling under förskoleåren och vilken betydelse det har för barnens skolgång och resterande liv. Det finns återkopplingar till många andra böcker inom samma genre vilket bidrar till antingen en påminnelse om dessa böckers innehåll eller ger läsaren tips på böcker som också berör matematiken i förskolan.

Författaren skriver tydligt och knyter forskning till konkreta upplevelser från förskolans värld. Hon tar upp både goda och mindre goda exempel för att visa på skillnaden mellan meningsfull matematik och de matematikaktiviteter då det meningsfulla uteblir på grund av okunskap hos förskollärarna. I samband med exemplen gör hon även anknytningar till läroplanen för förskolan 98/10 grundat i förskolans uppdrag. Det handlar om att uppleva matematiken verbalt, kroppsligt och kognitivt. Hon öppnar upp ögonen för olika perspektiv av matematiken till exempel genom sång, musik, rörelse, dikt, skapande, sagor och utomhusmatematik.

Boken genomsyras av att det ska vara en mångfald och variation av matematik i förskolan. För att det ska bli meningsfulla upplevelser krävs det att vi är lyhörda och ger barnen inflytande. Britta Olofsson skriver ”meningsfull matematik innebär delaktighet, spänning och lekfullhet”.

Det är en underbar bok, som jag starkt rekommenderar, eftersom den delar med sig av forskning kring matematik för yngre barn samt ger många konkreta tips på aktiviteter. Jag kommer absolut att använda mig av den i mitt arbete som förskollärare.

I slutet av boken finns reflekterande frågor med utgångspunkt från bokens olika kapitel. Här ger författaren oss en ypperlig möjlighet att starta våra egna reflektioner i förskolan om vårt arbete med matematiken. Det krävs diskussioner i arbetslagen omkring förhållningssättet gentemot matematiken i förskolan. Detta för att ge barnen möjlighet till delaktighet och spänning och glädje i deras vardag i förskolan.

Till sist vill jag avsluta med ett citat ur boken ”att få skratta och ha roligt tillsammans är det viktigaste av allt, för både själen och lärandet”. Läs och njut!

Hur många plommon ryms i Majas mage?
Britta Olofsson
Lärarförbundets förlag

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin