Läs senare

Med önskan om ett hållbart nytt år!

av Helena Ingvarsdotter
07 Dec 2016
07 Dec 2016


helena_ingvarsdotterUnder hösten
är vi från tidningen med och arrangerar Förskolans rikskonferens på några olika orter i landet. (Kan varmt rekommenderas för nästa år om du får loss tid och pengar för fortbildning). En av årets föreläsare är Cecilia Caiman, forskare och förskollärarutbildare som har naturvetenskapens didaktik som sitt område. Hon tipsade om en webbsida som heter worldometers.info och den är spännande, men också läskig. Där tickar nämligen siffror fram hela tiden som visar hur många som föds och dör i världen, vilka arealer med skog som försvinner om året, antalet mobiltelefoner som säljs varje dag, hur många människor som är överviktiga respektive undernärda – kort sagt där finns en massa data som tydligt visar att vår planet är satt under stark stress vilket i längden förstås inte är hållbart.
Hållbarhetsfrågan har just nu ett stort frågetecken hängande efter sig, med tanke på att Donald Trump, som snart installeras i rollen som världens mäktigaste person, verkar helt ointresserad av den . Vi får verkligen hoppas att han kommer till insikt om att det är något han borde börja bry sig om.

Men medan vi väntar på det måste vi förstås jobba vidare, var och en på vårt håll. Och i förskolan finns fantastiska möjligheter att arbeta med hållbarhetsbegreppet, på olika vis.

Cecilia Caimans forskning, som vi också har skrivit om tidigare i Förskolan (sök på ”Lyssna på barnens idéer” på förskolan.se), visar att barn är mycket intresserade av biologisk mångfald. Om de får chansen kommer de med kreativa och fantasifulla lösningar på djurs och växters problem. Till exempel att flytta fågelbon till mindre bull­riga platser eller att bygga tunnlar för grodor under trafikerade vägar.

Årets Ulla-Britta Bruun-stipendiater som presenterades på Skolforum i slutet av oktober brinner också för hållbarhetsfrågorna. På sidan 8 kan du läsa mer om pristagarna Lise-Lott Fjell och Erica Strand, som menar att naturvetenskap och teknik är en perfekt bas både för barns eget utforskande och för förståelse av hållbarhetsfrågor. De vill med sin verk­samhet skapa förutsättningar för barnen att fatta bra beslut och göra goda, håll­bara val i livet. Och det är ju precis vad vårt pressade jordklot behöver.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin