Läs senare

Mer fokus på innehållet

KrönikaIngrid Pramling Samuelsson, pedagogikprofessor, tycker att det är dags att titta mer på vad förskolan ska göra.

15 feb 2017

Det verkar som om debatten om stora barngrupper blossar upp med jämna mellanrum, senast i Lärarnas tidning där en ny undersökning redovisades. Det man kan säga om denna är att det skulle ha varit ett under om det redan sex månader efter Skolverkets förslag på antal barn i grupperna skulle ha realiserats. Man varken bygger nya förskolor, eller utbildar nya förskollärare på så kort tid. Hur skulle det vara om vi i förskolan under en tid skulle ägna oss åt innehållet?

Det som i all världens tid har skilt förskolan från skolan i Norden, brukar man säga är att barnet har varit i centrum i förskolan meden ämnet eller innehållet, har varit det centrala i skolan. Kommer det alltid att vara så, eller kan både skolan och förskolan förändras?

Vi har ju nu en läroplan som är mer kunskapsinriktad, och därmed också mer innehållsorienterad än tidigare. Men hur ofta diskuterar vi vad innehåll betyder i förskolans praktik? Vad kan naturvetenskap och teknik vara och varför ska man ägna tid åt detta? Vi lever i ett högteknologiskt samhälle där det framöver kommer att krävas många nya innovationer för att vi ska kunna vända vårt ohållbara samhälle till ett mer humanistiskt och hållbart. Det blir därför centralt att man redan i förskolan kopplar samman kreativitet, problemlösning och kunnande om natur och teknik, och därmed kan lägga en grund för att barn i framtiden vill ägna sig åt att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Så länge vi gör en dikotomi mellan barns intresse och perspektiv och lärarens och läroplanens intentioner sker ingen utveckling av förskolans innehåll. Det är fascinerande hur man fortfarande i dag, 150 år efter förskolans start, all forskning och nya synsätt på barn, ser det som negativt att man som lärare ska påverka barn i deras utveckling mot olika innehåll och former av kunskapande. Så snart olika innehåll kommer på agendan tror man att det blir skola och att barn ”far illa” av att vuxna initierar och fokuserar barns värld mot något. Skolinspektionen har pekat ut just naturvet­enskap och teknik som innehållsområden där det finns störst brist och därmed också störst potential att bli innovativa och nyskapande. Utmaningen till alla är ju att få ihop naturvetenskap och teknik med vardagen i förskolan och inte tänka experiment, vilket det av tradition gärna blir inom detta område.

Skolinspektionen visar också att det är en stor brist i förskolan på lärarnas förståelse för vad undervisning är, vilket blir tydligt när de tror att lärande och undervisning är samma sak. Lärande är det som sker hos barnet, och undervisning är det som läraren gör i relation till ett innehåll och barn – två helt olika saker, eftersom det inte finns någon som helst rätlinjigt samband mellan dessa. Det är här lärarens profession som den som får barn intresserade och involverad i kommunikativa utmaningar om olika innehållsdimensioner visar sig.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin