Ingår i temat
Hem till gården
Läs senare

Mer jämställt i grön miljö

tema gårdenPojkar cyklar och flickor gungar. Gamla könsroller lever vidare på gården. Det visar intervjuer med förskolebarn i Skellefteå.

14 sep 2016

Barn i förskolan i Skellefteå har fått berätta vad de tycker är det bästa, det mest spännande, roliga och farliga med gården. Samtalen har spelats in och analyserats. Barnen har också fått visa runt på sin gård och berätta var pojkar och flickor leker och rita teckningar om det.– Resultatet är ganska traditionellt. Pojkarna ritar cyklar och flickorna gungor. Cyklarna är liksom osynligt paxade av pojkarna, säger Malin Segerlund, förskollärare och utvecklingspedagog i kommunen som jobbar med att utveckla jämställda utemiljöer.

Pojkarna spelar också mer fotboll och bandy medan flickorna leker mer i sandlådan.

Barnen i förskolan enas om att den bästa platsen på gården är där man leker många tillsammans, på en gräsmatta med en kulle, där pedagogerna leker med barnen, där man kan springa, göra hinderbanor och åka stjärtlapp på vintern. En annan favorit är skogsdungen där barnen både kan klättra och gömma sig.

Malin Segerlund tycker att man måste ifrågasätta hur man inreder gårdar när de för vidare gamla könsmönster.

– Lekredskap är inte ojämställda i sig, men de är könskodade. Därför har pedagogerna en jätteviktig roll för vad barnen gör ute. Risken är att barnen gör automatiska val om man inte agerar.

När man gör ombyggnader och nya gårdar i Skellefteå framöver kommer det planteras in mer tålig grönska och färre lekredskap som gungor.

– Forskning visar att natur inte är färgad av kön på samma sätt som saker, säger Malin Segerlund.

Det blir också lättare att dra nytta av lärmiljön ute om man har en levande gård, tycker hon. Att arbeta med naturvetenskap, följa naturens kretslopp, se smådjur och årstidsväxlingar ger förståelse för naturen. Men om man inte har gröna ytor eller någon möjlighet att göra om gården. Vad kan man göra då?

– Man kan alltid plantera något. När barn slutar vill föräldrar ibland ge en present till förskolan – be om en vinbärsbuske! Starta några odlingslådor, försök få in lite vatten någonstans eller måla på asfalten. Sätt upp fågelholkar. Be om barnens idéer!

I Skellefteå försöker man också utveckla utemiljön under vinterhalvåret.

– När lekredskap är översnöade och det är mörkt från klockan 14 krävs nya lösningar. Vi försöker skapa rum i rummen med hjälp av ledlampor i olika färger och höjder.

Sök pengar till gården

Nu finns 500 miljoner kronor från regeringen att söka för förskolor och skolor som vill rusta upp gården. Förändringen ska präglas av miljöperspektiv och man ska kunna visa vilken pedagogisk nytta den har och hur barnen fått påverka förslaget. Man kan inte söka pengar till utrustning eller något som kostar mindre än 50 000 kronor.

Mer info finns på boverket.se

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin