Läs senare

Mer krav på kartläggning av barns kunskaper

förskoleklassRegeringen föreslår en lag om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen. Det innebär att skolan ska bli skyldig att kartlägga och analysera sexåringarnas kunskaper i svenska, svenska som andraspråk och matte om man misstänker att eleven riskerar att inte nå målen.

av Elisabeth R Brising
25 aug 2017
25 aug 2017

Foto: PixabayTanken med förslaget, som av regeringen även kallats en läsa-skriva-räkna-garanti, är att stärka elevers möjlighet att få specialpedagogiskt stöd tidigt.

– Då förhindrar man att små saker växer till stora problem. Och elever i senare årskurser kan få bättre kvalitet på stödet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i en intervju med Lärarnas tidning.

Från Lärarförbundet är man kritisk till åtgärdsgarantins utformning. Den riskerar att öka lärarnas arbetsbelastning anser förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand:
– Vi lärare vet redan vilka barn som behöver särskilt stöd och hur vi skulle kunna hjälpa dem, om resurserna finns på plats. Fler obligatoriska prov och stora mängder ytterligare administrativa pålagor kommer inte automatiskt lära fler barn att läsa, skriva och räkna,

Debatten om tidig bedömning går också hög i förskolan. I Landskrona kommun ska man kartlägga barns kunskaper i matematik i förskolan bland 5-åringar och eventuellt 4-åringar. Det ifrågasätts av förskollärare men försvaras av kommunens verksamhetschef för utbildningsförvaltningen.

Åtgärdsgaranti ska ge tidigt stöd i skolan

Elever kan börja testas i förskoleklass

Kartläggningar i förskolan kan bryta mot lagen

Ett livslångt lärande ska inte börja med tester

Kartläggning av förskolebarn viktig i pedagogisk process

Fråga

Vilken inskolningsmetod använder ni i er förskola?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin