Läs senare

Ministern är inte orolig för förskollärarbrist

Om planerade utbildningar ställs in kan bristen på förskollärare öka. Samtidigt ska det anställas fler förskollärare i förskolan enligt regeringens mål. Förskoleministern tycker det viktigaste är att förskollärarutbildningen först blir bättre.

16 mar 2011


De många avslagen på rätten att utbilda förskollärare beror på att man har haft en bristande kvalitet i förskollärarutbildningen. Det anser Nyamko Sabuni, (FP) biträdande utbildningsminister och ansvarig för förskolan i Sverige.
– Till en stor del beror kvalitetsbristerna på att vi har haft en så bred lärarutbildning där det som är förskolespecifikt haft svårt att hävda sig. Det rättar vi till med den nya förskollärarutbildningen.

Avslag på nya lärarutbildningar och nya krav på fler förskollärare i förskolan. Det är en ekvation som är svår att få ihop. Redan 1 juli 2011 träder den nya skollagen och läroplanen i kraft. Då får förskollärarna ett tydligare pedagogiskt ansvar. Exakt hur det ska tolkas är fortfarande oklart för många och inte heller ministern vill uttala sig i detalj.

– Man kan inte ge ett enkelt svar på hur många förskollärare det krävs på varje förskola. På varje förskoleenhet måste det finnas förskollärare som har ett övergripande pedagogiskt ansvar för barnens utveckling och lärande, svarar hon.

Det pedagogiska ansvaret på varje avdelning kan organiseras på olika sätt bara de nationella målen nås, menar förskoleministern. Och det är det huvudmannens ansvar att se till. Sedan ska Skolinspektionen tolka lagen och kontrollera att förskolorna lever upp till målen, inklusive att det pedagogiska ansvaret uppfylls.

Avslagen på examensrätter riskerar att leda till att färre utbildas än det var tänkt de närmsta åren.

– Det är ett stort problem om färre förskollärare än i dag kommer att utbildas framöver. Under våren kommer det därför att finnas möjlighet för lärosätena att få en förnyad prövning för examenstillstånd av Högskoleverket. Därefter får regeringen överväga om några ytterligare insatser behövs, till exempel omfördelning av utbildningsplatser.

Nyamko Sabuni betonar också att det är viktigare att de som arbetar i förskolan har hög kvalitet på sin utbildning än att man examinerar så många som möjligt just i år.

– Jag är övertygad om att den nya förskollärarutbildningen kommer att locka fler sökande än den gamla eftersom utbildningen blir tydligare, mer strukturerad och specialiserad. Även införandet av en förskollärarlegitimation kommer stärka yrkesgruppen.

Samtidigt menar hon att det nationellt sett inte är brist på förskollärare än.

– I dag är mer än hälften av de som arbetar i förskolan utbildade förskollärare. På nationell nivå kan man alltså inte säga att det finns en brist för att det ska finnas förskollärare på exempelvis varje avdelning, men jag är medveten om att det finns stora skillnader lokalt.

Vad ska de förskolor göra som inte lyckas hitta förskollärare att anställa till 1 juli?

– De ska fortsätta att försöka rekrytera förskollärare. Löner och andra anställnings-villkor är ett sätt att vara attraktiv som arbetsgivare. Jag tror också att högre kvalitet i form av små barngrupper och hög personaltäthet kan locka fler.

Vad händer med de förskolor som inte lever upp till de nya kraven?

– Det får Skolinspektionens och kommunernas tillsyn visa.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin