Ingår i temat
Utveckla inifrån
Läs senare

Mira Banjac: Att ändra och förändra

11 nov 2013

Ordet kvalitet är på modet. Det ska kvalitetsgranskas, kvalitetssäkras och kvalitetsinspekteras. Vi ska systematiskt kontrollera, följa upp och utveckla hela verksamheten. Och varför ska detta göras? Jo, för att förskolan ska ständigt bli bättre i förhållande till läroplan och skollag. Vi kan inte längre bara gå till jobbet och göra så som vi alltid har gjort, av en endaste anledning. För då kommer vi att få samma resultat som vi alltid har fått. Och då blir det ingen utveckling. Nä.

Men hur ska vi då göra så att det blir bra? Det är lätt att svara på för Skolverket har varit så snällt och skrivit ner allt som ska göras, vilket är bra eftersom det här är lite nytt och svårt för oss. Tre kvalitetsområden har ringats in. Det första är förutsättningar för verksamheten, som personaltäthet, barngruppens storlek, kompetens, etcetera. Det andra är det pedagogiska arbetet, exempelvis barns utveckling och lärande, värdegrund och samarbete med föräldrar. Det tredje området är måluppfyllelse, hur når vi de uppsatta målen och hur bedömer och utvärderar vi? Skolinspektionen använder sig av det här när den gör inspektion på förskolor. Så det här är viktiga saker minsann.

Då är frågan: Hur gör vi för att synliggöra kvalitetsnivån? Svaret är att hos oss här i ”Stora Staden” så rasslar det in lösningar på det. Föräldraenkäten, medarbetarenkäten, kvalitetsindikatorerna är bara några få av alla enkätmetoder som vi använder oss av. De fyller en kvantitativ rapporterbar funktion. Resultaten samlas in och redovisas i olika diagram och procent. Vi ser resultaten och ska sedan utifrån dem utveckla vår verksamhet.

Men här kan det bli lite segt ibland. Kvantitativa resultat är liksom lite för stora och fyrkantiga och många upplever att de kan vara missvisande. Att de inte ger en bra bild av verkligheten. I enkätvärlden finns det ett mantra som heter ”som man frågar får man svar” och det är inte alltid lätt för den som fyller i enkäten att förstå den. Som när föräldern ska svara på enkätfrågor i stil med ”Tycker du att förskolan jobbar för barnets språkutveckling?”. Vet föräldern vad språkutveckling är? Men föräldern gissar att språkets utveckling är säkert något som vi ger barnen och sätter ett kryss i passande svarsruta. Vad säger det krysset oss? Ja, vi kan ju bara gissa. Som ni märker så är enkätfylleriet inte min favorit, nej, jag gillar det inte och jag tror inte att det säger oss så mycket om verkligheten. Och det är inte alltid så lätt att utveckla verksamheten utifrån enkätsvar som kanske inte visar hela bilden.

Jaha tänker ni nu, oj vad hon var gnällig i dag, vad gillar hon då? Ja, det ska jag nu berätta. Jag tror på möten med människor. Att några väljs ut och får representera sin avdelning, grupp eller förskola. Man sätter sig ner tillsammans och har en mera kvalitativ utvärdering. Alla tar med sig någon pedagogisk dokumentation och berättar för varandra hur man genomför, förändrar, anpassar och utvecklar. Det är bra med solskenshistorier men ännu bättre om någon modig medarbetare skulle våga sig på att visa upp något som gått åt skogen och hur man tänker kring det?

Den här typen av utvärdering tror jag ger mycket mer utveckling både på kort och lång sikt. Många tänker att det är för tidskrävande och att ledningen inte har tid till det. Men det är helt möjligt eftersom jag här i dagarna själv ska gå på ett sådant, på ledningens initiativ. De har avsatt tid för att lyssna. Ser fram emot det faktiskt.

När det gäller föräldrarna så är det egentligen samma koncept, som att visa foton och korta filmer. Till exempel en film som visar när barnen får ett rep som är en meter och springer runt i skogen och letar efter något som är en meter. Det tycker jag är bra, för då blir det konkret hur man arbetar med matematik. Den pedagogiska dokumentationen på väggarna talar samma språk. Konkreta exempel kommunicerar med oss och därför är de lättare att utvärdera och utveckla. Förenklat menar jag: att läsa något eller att lyssna på någon, det är intressant. Men det man ser, det finns på riktigt.

Alla artiklar i temat Utveckla inifrån (9)

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin