Ingår i temat
Lekfulla rum
Läs senare

Mira Banjac: Miljön som talar

12 apr 2013

Min uppfattning är att alla rum och miljöer kommunicerar något. En gympasal säger att det är ett rum för aktivitet. En varm sandstrand säger att det är dags att ta av sig skorna och gå barfota och en förskola bör alltid säga att det finns mängder av rum för lekfullt lärande!

Jag hade en fantastisk lärare på förskollärarutbildningen som redan då, i mitten av 90-talet, pratade om vikten av lekfulla lärandemiljöer. Hon visade filmer från förskolor i Europa där rummen var stationsinredda. Vi bara gapade när vi såg barn ha tillgång till vattenexperiment, sandbord, naturrum och annat som ingen av oss studenter sett ute på våra praktikplatser. Det vi alla hade sett var alltid samma typ av förskolerum. Inredda som i hemmen, hall, kök, vardagsrumsaktiga lekrum med julgardin. Det här med gardinval var stort, det debatterades länge när gardinen skulle bytas, inte för att vi studenter hade något att säga till om i det känsliga ämnet… Så det var som att komma till ett vanligt hem fast på dagen – ett daghem. Det skulle vara tryggt för barnen och igenkänningsbart. Det som vi hade sett på film, lärandestationer, kändes som Hollywood.

Men så hände det något i Sverige, läroplanen kom och vi började tala om barnens lärande. Miljön skulle utmana barnen: ”spring inte i långa hallen” skulle bli galleri. Vi skulle synliggöra barnens lärande genom dokumentation. Hallen ändrade form. Lekrummet fick rum i rummen och nu hette det bygg- och konstruktionshörnan. Bort med ”issen”, Röris blev Rörelserummet för nu skulle barnen språkutvecklas och bebisspråket skulle definitivt ut. Allt det jag sett på min lärares film blev nu också en del av vår vardag. Hollywood var här.

Nu är vi alltså där, när våra förskolerum ska se ut som allt annat än hemmet. Arbetsrum, ateljé, verkstad, experimentrum, sinnesrum, matterum, etcetera. Inga julgardiner här inte, möjligtvis en liten duk eller löpare, men mycket diskret i så fall…

Förändringen är total. Rummen som kommunicerar lärande och lek är här i alla dess former. Tack och lov för nu har barnen lite mer utmaning, det som förut var tråkigt blev nu utforskande pedagogik och läroprocesser. Och jag måste i ärlighetens namn också säga att det blir roligare och roligare att arbeta i förskolan. Som medforskande lärare så är det ju inte bara barnen som lär sig utan även vi vuxna. Nu vet jag hur citronfjärilen ser ut när den kommer ut ur sin puppa, att hjärnan luktar mögelost, hur krafter inom mekaniken fungerar och att Loreen nästan alltid har svarta kläder.

Miljöns flexibla möjligheter ska ge barnen tillfällen till att kunna lära nytt och att dela upp sig i olika stationer. Miljön fick bli den tredje pedagogen. Men det är viktigt att inte glömma att barnen också behöver vara nära en lärare som är en fysisk person. Att också få sitta i någons knä när man är ledsen eller att bara bli sedd och bekräftad.

Det senare är inte lika modernt eftersom barngrupperna ökar och man vill ofta komma bort från anknytningsprat och den känslomässiga närheten mellan barn och lärare.

Jag tycker att miljön också måste ge tid och rum för det enskilda barnet. På vår förskoleenhet använder några oss av ”berättartält”. En lärare och ett barn sitter tillsammans under ett upphängt tyg eller liknande och läraren frågar barnet om det, helt förutsättningslöst, vill berätta något? Vill barnet berätta något så skriver vi upp det. De yngsta barnen kanske berättar: Ge, gann, ni, amm, papp. Detta skrivs noga upp och sparas i portfolion under fliken språkutvecklig. Så genomförs och sparas alla berättelserna systematiskt genom alla förskoleåren. Och det här är ju bara ett av många sätt för hur vi ska se barnen och lyssna på vad de har att säga. Att hitta tid och rum för stunder av lugn och nära samvaro.

Det är alltså viktigt att se och utveckla miljöerna utifrån lärande och lek. Och att parallellt med det hitta systematiska metoder för att också ge en-till-en-tid med alla barn. Två viktiga parametrar inför framtiden. Tänk på det Hollywood, när du skapar framtiden.

Alla artiklar i temat Lekfulla rum (6)

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin