Läs senare

Motivationskick om musik

21 Okt 2013

Musik i förskolan – inspiration och lärande i sagans värld är en lättläst och mycket intresseväckande bok av förskolläraren Marie Eriksson. I den här boken fördjupar hon sig i hur man kan använda sång, musik och rörelse som ett redskap för lärande. Det finns även ett kort kapitel som beskriver hur man kan arbeta med sagan som utgångspunkt och tema, och som beskriver grundtankarna i det arbetssättet.

Marie Eriksson har tidigare gett ut boken Lärande i sagans värld, där hon beskriver hur sagoteman genomsyrar arbetet i Svejserdalens förskola i Mölndal, där hon arbetar. I exemplen om musik, som finns i boken, blir det också tydligt att sagotemat är en bas och att verksamheten ständigt hämtar energi från sagans värld.

Boken innehåller många levande exempel på hur sång och musik kan tas till vara och nyttjas som både mål och metod. Exempel på hur en musikaktivitet kan planeras och vilka utvecklingsmöjligheter och områden för lärande som det kan handla om, beskrivs på olika sätt. Dels som teoretisk översikt där områden som språk, naturvetenskap, matematik, motorik, barns egna idéer, rumsuppfattning, samarbete, med flera räknas upp, men även genom en mängd praktiska exempel.

I ett av de inledande kapitlen finns en genomgång av musik i förhållande till våra styrdokument, och hänvisning till vad några olika forskare anser att musik har för betydelse för barns utveckling och lärande. Där citeras musikpedagogen och författaren Karin Håkansson, som anser att musik är ett språk som alla vuxna och barn förstår och att den, förutom att bidra till ny kunskap, skapar glädje och lockar till mod. Detta, anser Marie Eriksson, ringar in de tankar hon har om musik och sång i förskolan. Kanske är det även en bra sammanfattande bild av det som boken illustrerar i alla sina härliga exempel.

I boken kan man få inspiration till hur man kan arbeta med musik i vardagen, som aktivitet och samarbete mellan olika förskoleavdelningar, hur musik kan locka till rörelse och hur man till exempel kan bygga en sång- och musikföreställning för gemenskap och möten. I slutet av boken finns en beskrivning av material och instrument som kan vara användbara, samt en förteckning av olika sånger och ramsor.

Jag upplever boken som mycket inspirerande och den har helt klart höjt min motivation att se över och utveckla mitt eget musicerande i förskolan! Boken ger nya infallsvinklar och sätter ord på det jag själv upplever – att musik betyder så mycket och absolut kan skapa roliga stunder, trygghet och lärande. Det finns härliga bilder på barn och pedagoger samt medryckande beskrivningar på situationer – både spontana och planerade – många exempel på hur magi skapas genom musiken. Författaren bjuder även på sina tankar och idéer kring hur man kan ta till vara det som sker genom olika former av dokumentation.

Det är lätt att känna igen sig i de olika vardagssituationer som beskrivs, som exempelvis inskolning eller när man som pedagog i förkylningstider är ensam ordinarie med flera vikarier. Författaren beskriver hur man kan ta hjälp av musiken som ett medel till kontakt. Författaren visar genom hela boken sin stora medvetenhet och hängivelse rörande sång och musik, vilket definitivt ger mig lust att lära mer och utvecklas inom detta område. Imponerande är det också att läsa om hur sagotema och musik planeras gemensamt på förskolan och på så sätt knyter samman avdelningarna.

När man läser boken känns det som man är på besök i förskolan och får vara med om det som beskrivs och känslan blir påtaglig – att Svejserdalens förskola är en plats där både barn och pedagoger utvecklas och har roligt!

Musik i förskolan – inspiration och lärande i sagans värld

Marie Eriksson
Lärarförbundets förlag

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin