Läs senare

När du blir favoriten

SupportenHar du blivit barnens favorit och den som alla föräldrar gärna pratar med? Psykologen Mattias Lundberg tipsar om hur du kommer ur favoritfällan.

07 dec 2016
istock
Illustration: iStock

Om du har blivit både barn och föräldrars favorit är det första du ska göra att klappa dig själv för bröstet. Det tycker i alla fall psykologen Mattias Lundberg, du har visat att du på ett bra sätt kan knyta an till både barn och föräldrar.

Även om du inte själv har gjort något fel så kan det bli jobbigt när du är både barnens favorit och den som alla föräldrar vill prata med. Det kan bli problematiskt. Dels för dig själv och dina kollegor. Dels för föräldrar och barn.

Om det handlar om ett eller några få barn och föräldrar som favoriserar dig, eller hela avdelningens barn och föräldrar gör skillnad. Men i båda fallen måste en förändring av situationen planeras.

Planering och prat tar dig ur fällan

  • Planera förändringen:
    För att kunna förändra en situation där du har blivit ett eller flera barns och föräldrars favorit krävs planering. Börja med att definiera problemet, finns det ett problem och hur ser det ut? Gör sedan en åtgärdslista tillsammans med kollegorna.
  • Prata med kollegorna:
    Oavsett om det handlar om ett eller flera barn är det bra att ta upp saken med kollegorna. Antingen för att tillsammans i arbetslaget planera en förändring av situationen, eller för att få en annan kollega att ta hand om det barn och den förälder det handlar om.
  • Prata med föräldrarna:
    Tala om för föräldrarna hur du ser på situationen. Gå rakt på sak utan att linda in det för mycket. Men tänk på att inte lägga någon skuld på föräldrarna. De är sannolikt inte medvetna om favoriseringen av dig. Betona att det vore bra om de lärde känna kollegorna också.

Källa: Mattias Lundberg.

– Det är tidsbrist och många som rycker i dig hela tiden. När till exempel ”Lisas” föräldrar kommer vid halv fyra så måste du veta hur du ska hantera situationen, säger Mattias Lundberg.

Om det gäller ett eller fåtal barn rekommenderar Mattias Lundberg att du börjar med att prata med kollegorna.

– Ibland är det inte så mycket raketforskning. Det handlar mycket om medvetenhet och planerande och sedan att agera utifrån det. Säg som det är till kollegorna, ”Lisa” och hennes föräldrar tycker mycket om mig, kan inte du gå fram och ta hand om dem först? Det är viktigt att hjälpa de andra kollegorna att vara offensiva och ta över rollen, säger han.

Nästa steg är att prata med föräldrarna. Mattias Lundberg tror att man som föräldrar inte är medveten om favoriseringen.

– Kanske har man pratat någon gång och upptäckt att båda gillar att titta på hockey, självklart är det så att folk som gillar hockey är bra människor tänker man, och på det sättet knyter vi an utan att egentligen vara medvetna om det.

Inte heller här krävs någon raketforskning. Mattias Lundberg rekommendation är att säga som det är till föräldrarna. Men det kan vara bra att tänka på att inte lägga skammen i knät på dem.

– Säg det rakt ut, jag uppskattar ert förtroende och att ni pratar med mig. Men jag och mina kollegor måste dela på ansvaret här. Vi har upptäckt att det ofta är jag som hjälper ”Lisa”. Och det vore jättebra om ni lärde känna min kollega lite mer.

Känns det obehagligt att ta upp saken med föräldrarna är det framför allt för att det är ovant.

– Vi är inte vana vid den typen av situationer, de inträffar väldigt sällan och vi skolas inte i dem. Det mesta som vi tycker är obehagligt är sådant som vi inte har gjort förut. Men när man väl har gjort det kommer man att se att det är väldigt få föräldrar som blir förbannande, säger Mattias Lundberg.

Rör det sig om flera barn och föräldrar blir det ännu viktigare att planera förändringen. Det kan också vara nödvändigt att ta upp problemet på en högre nivå, i arbetslaget eller med förskole­chefen. I det fallet handlar det, enligt Mattias Lundberg, sannolikt om en struktur där samma person alltid råkar vara i området där föräldrarna kommer.

– Då gäller det att planera vad vi ska göra i början av nästa läsår. För det är ändå då det händer. Under inskolningen väljer vi vår favorit, och då får man tänka på hur en sådan här situation ska undvikas.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin