Läs senare

”Nu arbetar vi inifrån”

För Eva Forsman och hennes förskollärarkollegor har utvecklingsarbetet i lärgrupper lett till ett helt nytt arbetssätt. "Den bärande idén som vi kom fram till finns alltid i medvetandet" säger hon.

10 nov 2010

Eva Forsman är förskollärare på en av de fyra förskolor i Nordanstigs kommun i Hälsingland som deltog i ett gemensamt utvecklingsarbete under två års tid.

–Vi ville ha en fortbildning som gav oss något långsiktigt och inte bara något för stunden, berättar hon.

Lösningen blev ett utvecklingsarbete i lärgrupper under handledning av Katina Thelin, doktorand i pedagogik med inriktning mot skolutveckling, som är knuten till universitetet i Karlstad.

Pedagogerna träffades under en halvdag i månaden och diskuterade olika centrala frågor, som utanförskap, konfliktlösning och utåtagerande barn. Frågor som alla förskollärare dras med i vardagen.

Diskussionerna följde med in i fikarummet, där personalen satte upp små frågeställningar på post-it-lappar och som ledde till spontana diskussioner. Med tiden växte en gemensam bärande idé fram om hur de ville att verksamheten skulle fungera. Först kallade personalen de olika perspektiven för ”Super-nanny” kontra ”Jesper Juuls” men som så småningom landade i ”utifrån” och ”inifrån”. Inifrånmodellen var ledstjärnan.

–För oss innebär utifrånperspektivet att vi pedagoger bestämmer över barnet medan inifrånperspektivet går ut på att vi försöker att få barnen att själva förstå vad som är bäst för dem, säger Eva Forsman.

Nu har det gått drygt två år sedan projektet formellt avslutades men den bär-ande idén lever kvar.

–Vi arbetar mer medvetet nu och pratar ofta om våra val i olika vardagssituationer: Måste man exempelvis säga nej till ett barn som vill gå ut utan vantar? Gör det något om ett barn är ute och blöter ner sig och måste byta om efter det? Och måste alla barn alltid kissa innan vi går ut?

Eva Forsman säger att det är väldigt lätt att göra vissa saker på rutin utan att ifrågasätta varför.

–Att vi inte arbetar så längre har inneburit ett väldigt lyft. För min egen räkning har jag blivit mer medveten om min roll som pedagog.

Katina Thelin menar att en viktig del i utvecklingsarbetet är att få möjlighet att ställa sig lite utanför verksamheten och titta kritiskt på hur man arbetar och synliggöra det.

–Jag tror också att det betyder väldigt mycket för den professionella utvecklingen och utvecklingen av verksamhet-en att pedagogerna själva få vara aktiva i kunskapsbyggandet kring sitt arbete.

Alla artiklar i temat Vägar att utvecklas vidare (11)

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin