Läs senare

Nu händer det bra grejer

09 Mar 2016

Om sanningen ska fram trodde jag faktiskt inte att de skulle våga. Men det gjorde de! Skolverket alltså, som tagit fram nya riktlinjer för barngruppernas storlek. Låt mig göra klart med en gång att jag förstår att alla problem inte kommer att lösas i ett trollslag bara därför att de där sifforna nu finns på ett papper. Men jag tänker glädja mig åt att kampen som många av er ute i förskolorna har drivit, tillsammans med Lärarförbundet, har haft effekt. Och jag är övertygad om att de på sikt kommer att få betydelse.
Det förra riktmärket, i genomsnitt 15 barn per barngrupp, försvann ur de allmänna råden 2013, bland annat med motiveringen att det ändå inte efterlevdes. Men jag tror ändå att siffran fungerade som en bromsande faktor. Efter slopandet har det varit protester och namninsamlingar, påstötningar hos politikerna, och nu ger allt slit resultat, i form av ett skarpare riktmärke än tidigare (läs mer om detaljerna på sidan 8).

Många faktorer påverkar förstås hur grupp­erna ser ut, som tillgång till lokaler, svårigheter att rekrytera förskollärare och övrig personal, barnomsorgsgarantin som gör att barn måste beredas plats och utmaningen att skapa förskoleplatser till fler nyanlända än vanligt.

Dessutom är gruppernas storlek långt ifrån det enda som avgör vilken kvalitet förskolans verksamhet har. Frågan är komplex, men det måste vara bättre att ha riktlinjer att hänvisa till, än att inte ha det.

Nu gäller det att hålla i och hålla ut, att ligga på som blåslampor gentemot kommunerna och de fristående arbetsgivarna för att de ska agera. Där har vi alla ett ansvar att höja våra röster, förklara varför det är viktigt och visa på den fantastiska verksamhet som förskola innebär.

Nästa steg som behöver tas är att införa riktlinjer även för personaltäthet och förskollärartäthet. Om arbetsbelastningen blir rimlig kan tid frigöras i verksamheten för att planera och reflektera, vilket krävs för att kunna leva upp till skollagens och läroplanens mål. Det behövs också för att det ska vara möjligt att orka jobba till pensionen som förskollärare, utan att gå in i väggen. Och för att det ska vara kul och stimulerande att gå till jobbet, helt enkelt.

Här på redaktionen har vi faktiskt lite extra kul på jobbet just nu eftersom vi arbetar med att göra om layouten för Förskolan. Det är roligt, men också ansträngande. Vi tvingas fundera ordentligt över innehåll, bildmaterial, textlängder, rubriktypsnitt och över hela arbetsprocessen. Varför ser en viss sorts artikel ut som den gör? Behövs några nya inslag? Hur gör vi för att bevara allt det goda innehållet som vi vet att många av er älskar, samtidigt som vi gör Förskolan modernare och bättre? Hur får vi tidningen mer lättläst? Allt det där och lite till håller vi på och fnular på och i höst kommer ni att få se resultatet.

Rösta

Vad skulle du helst vilja få fortbildning i?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin