Läs senare

Nu måste något hända

av Helena Ingvarsdotter
19 feb 2018
19 feb 2018
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Barn som har det extra svårt, stora grupper, ont om utbildade kollegor, problem att hitta vikarier å ena sidan. Tuffare kvalitetskrav på verksamheten med nya, reviderade styrdokument å andra sidan. Hur ska den ekvationen gå ihop? Det gör den förstås långt ifrån alltid.

Just nu pågår uppropet #pressatläge och du som är aktiv i sociala medier har säkert sett det. Det handlar om att samla in berättelser som visar problemen i förskolan och vittnesmålen ska spridas vidare till politikerna så att de agerar för förändring.

Berättelserna strömmar in och de handlar bland annat om arbetsdagar utan paus, om förskollärare som inte orkar jobba heltid. Det är orimligt med en arbetssituation där de anställda tvingas gå ner i arbetstid för att klara balansen och hålla sig friska. Och jag kan inte låta bli att undra om motsvarande skulle få fortgå i en mindre kvinnodominerad bransch?

Ibland verkar det som att den sortens arbetsmiljöproblem som finns i förskola, fritidshem och skola inte tas på lika stort allvar som de risker som finns till exempel inom industrin. Men det borde de, för nu ökar fallen av utmattning och andra stressrelaterade psykiska problem som ofta leder till långa sjukskrivningar.

En fara är att förskollärare, precis som andra som arbetar i människonära yrken, drabbas av samvetsstress. Att inte hinna ge det man anser att andra behöver kan leda till utmattning, menar forskare. Det kan också kallas empatitrötthet.

Ofta när vi talar om stress säger vi att vi har ont om tid. Men om vi bara talar om tidsbrist kommer vi inte åt hela problemet. Det säger Lisbeth Rydén, organisationskonsult och doktorand som vi har intervjuat i det här numret. Hon tipsar om att skilja på stress och frustration. Läs mer om hennes tankar i vårt tema om tid som börjar här.

Nu är det verkligen dags för en förändring. Riktmärkena för barngrupperna måste bli mer än ett önsketänkande, till exempel. Lärarför­bundet har just fattat beslut om sin nya förskolepolitik och en av punkterna handlar om att barnens bästa ska styra barngruppernas storlek. Hur ska det gå till då? Jo, genom att ta förskollärares och förskolechefers bedömningar på allvar.

Det är val i höst. Politikernas chans nu är att lyssna på de som vet, och ingen vet bättre än de som faktiskt är proffs på verksamheten – de som arbetar där.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin