Läs senare

Ny bild av särskilt begåvade

22 okt 2018

Särbegåvade barn – i förskole­ålder

Branca Lie

[Student­litteratur]

Hur kan vi upptäcka särbegåvade barn redan i förskolan? Vilka karaktärsdrag och behov har de? Och hur kan vi vuxna tillgodose deras behov? Det här är några av de frågor som Branca Lie försöker ge svar på i boken Särbegåvade barn – i förskoleålder. Både för förskollärare och föräldrar är det viktig kunskap som förmedlas i denna forskningsbaserade bok.

Branca Lie delar med sig av tre fall­presentationer som visar karaktärsdrag som förekommer hos särbegåvade barn. Ett tidigt, välutvecklat och expressivt språk kan vara en tydlig indikator. Flera särbegåvade barn lär sig läsa på eget initiativ redan i förskoleåldern. Även välutvecklad kreativitet och fantasi tillhör särbegåvningens kännetecken, påvisar Lie.

Många särbegåvade barn har imaginära vänner och använder fantasin både till avancerade regler i leken och till att hitta på en bakgrundshistoria till sin låtsaskompis. Särbegåvade barn kan ha ett enormt inre driv för att lära sig nya saker och förstå olika fenomen om inne­hållet intresserar dem.

Exempel på socio-emotionella karaktärs­drag hos barn med särbegåvning är bland annat perfektionism, en ökad känslighet, stark rättvisekänsla och medvetenhet om att vara annorlunda. Egenskaper som gör att de riskerar att hamna utanför gemen­skapen i barngruppen.

Särbegåvade barn löper även en stor risk att bli feldiagnostiserade. Det är inte ovanligt att de får en adhd-diagnos eller liknande. Då berövas de möjligheten till att få en lärmiljö där de möts av vuxna med kunskap om vilka utmaningar och anpassningar som behövs för att de skall utvecklas på bästa sätt, menar Lie. En stor del av barns identitetsutveckling sker i det sociala samspelet på förskolan. Det gäller även särbegåvade barn och Branca Lie under­stryker vikten av att även de barnen blir bemötta med respekt, värme och kunskap.

Jag anser att det viktigaste för oss förskollärare i vår yrkesroll är att se varje barn och förstå vad de ger uttryck för. När jag läste boken dök flera av barnen som jag träffat genom åren upp i tankarna. Med utgångspunkt i den proximala utvecklings­zonen (Vygotskij), är det angeläget att veta var varje barn befinner sig i sin utveckling för att ge dem utmaningar som skapar rätt förutsättningar för deras fortsatta lärande. Här kan boken ge ett nytt perspektiv som inte får glömmas bort.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin