Läs senare

Ny datalag väcker oro

AktuelltNär EU:s nya dataskyddsförordning GDPR blir verklighet i maj påverkas även Sveriges förskolor. Men det handlar mest om att hitta nya rutiner.

26 mar 2018
Kan vi ha namnlistor på väggarna och bilder på barnen i datorerna? Det är en del av frågorna som många förskollärare funderar över apropå den nya dataskyddsförordningen GDPR. Foto: Sofi Jansson

Blöjbytarlistor, adressböcker och förteckningar över barnens matvanor. Mycket information i Sveriges förskolor har flyttat in i datorn de senaste åren.

I program som Word och Excel är det enkelt att samla information, och i brist på smidiga gemensamma system skapar många sina egna lösningar.

Problemet är att det här inte alltid överensstämmer med lagen. För att skydda individen finns det regler kring digitala personregister – och snart skärps dessa. Den 25 maj ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Alla detaljer är inte klara eftersom regeringen ännu inte har lagt fram sin proposition, men grundprinciperna är kända. Den mest omtalade förändringen är de enorma bötesbeloppen: Upp till 200 miljoner kronor för privata företag och 10 miljoner kronor för den offentliga sektorn.

En annan viktig förändring är kravet på en så kallad registerförteckning. Ett företag eller en kommun måste alltså ha register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar – och som omfattas av dataskyddsförordningen.

Johanna Karlén som är programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), understryker att GDPR inte innebär något förbud mot att lagra information. Det handlar snarare om att hitta rutiner och vid behov anpassa it-miljön – och de tjänster och lagringsytor som används.

– Det ska finnas tydliga riktlinjer för vilka personuppgifter man som medarbetare får spara var – och rutiner för när information ska tas bort.

Ansvaret för att skapa dessa riktlinjer vilar inte på förskolans lärare eller chefer utan på skolhuvudmannen. Men även om enskilda medarbetare inte blir juridiskt ansvariga kan de få i uppdrag att göra det praktiska jobbet och Pia Rizell som är förskollärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse är orolig för att det kan leda till ökad arbetsbelastning. Om arbetsgivaren förväntar sig att förskollärarna ska sortera och rensa bland tidigare dokument, listor och dokumentation samt skapa tillgängliga rutiner framåt, då måste de också få tid att göra det.

– Många förskollärare upplever redan i dag mycket stress, så om de får en ny arbetsuppgift måste de också få veta vilka uppgifter de kan plocka bort.

Pia Rizell konstaterar att många förskollärare har dålig koll på vad GDPR betyder och att de är oroliga.

– Det är fortfarande en väldig okunskap och på många arbetsplatser har man inte börjat prata om det ännu. Den 25 maj är nära och många ligger inte i fas.

Hennes råd till en osäker förskollärare är att prata med sin närmaste chef.

– De flesta förskolechefer har fått bra information från Skolverket och SKL – och det här kommer förstås ta fart ordentligt innan lagen träder i kraft.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin