Läs senare

Nya allmänna råd för förskolan

Nu har Skolverket kommit ut med nya allmänna råd för förskolan. Råden visar hur förskolans chefer och ägare ska följa upp kvaliteten och fördela pengarna.

av Elisabeth R Brising
16 Feb 2017
16 Feb 2017

Skolverket trycker på att förskolornas ägare och chefer har ansvar för att systematiskt följa upp kvaliteten. De ska ha koll på sådant som barngruppernas storlek, personalens kompetens, förskolemiljön och förskoleområdets socioekonomiska status för att se hur det påverkar barnens utveckling och personalens möjlighet att uppfylla sitt uppdrag. Pengarna till förskolan ska sedan fördelas utifrån analysen.Foto: Pixabay

– Med våra nya allmänna råd vill vi hjälpa de ansvariga runt om i landet att skapa en så bra förskola som möjligt för alla förskolebarn i Sverige, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Rutiner för inskolning och övergångar är andra områden som Skolverket vill lyfta fram i de nya råden, liksom kommunernas ansvar för att kontrollera kvaliteten i fristående förskolor. Skolinspektionen har återkommande kritiserat kommuner för att inte ha tillräckligt bra koll på de fristående verksamheterna.

– Det är viktigt att kommunerna sköter uppdraget så att barnen får en förskola med hög kvalitet som de har rätt till, säger Magdalena Karlsson på Skolverket.

Tidningen Förskolan kommer att skriva mer om de nya råden längre fram.

Länk till de nya allmänna råden på Skolverkets webbplats.

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin