Läs senare

Nya böcker: Förskolan tipsar

27 nov 2016

Toddlare i för­skolan – med fokus på de yngsta
Ebba Hildén, förskollär­are och lärarutbildare, har forskat om 1–2-åringar. Läs om barnsyn, det kompetenta barnet, forskning om och med toddlare, lärmiljöer, inskolning och samspel. Fokus ligger på hur man bäst bygger en verksamhet för de yngstas utveckling och lärande.

Särskilt begåvade barn
Vad är särskild begåvning? Silver­man, psykolog och forskare reder ut. Särskilt begåvade barn lär sig tala och läsa ovanligt tidigt, har ett stort ordförråd, bra minne och en stark känsla för rättvisa. Försprånget ger fördelar, men kan också göra att barnen får svårt att passa in och blir understimulerade.

Handbok för en giftfri förskola
Handfasta råd om hur du kommer igång, ett tips är att fokusera på de områden som lättast ger störst effekt. Råden är uppdelade i olika kategorier – äta, skapa, leka, sova och sköta.

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin