Läs senare

Nya riktmärken för barngruppsstorleken

För barn i åldrarna 1–3 år rekommenderas sex till tolv barn, medan grupperna med äldre barn, i åldrarna 4–5, bör ha nio till 15 barn, enligt Skolverket.

24 mar 2016
Nya riktmärken för barngruppsstorleken
Foto: Pelle Hybinette

– Vi vet ju att vi har barngrupper som är för stora och det är de vi vill komma åt. Vi vill kunna ge stöd till de förskolorna så att de kan göra bedömningar av om gruppen behöver bli mindre för att man ska kunna skapa kvaliteten, säger Ulrika Lundqvist, chef för enheten för förskola och grundskola på Skolverket.

– Det är glädjande och visar att vårt arbete har lönat sig. Det kommer att krävas rejäla omprioriteringar från huvudmännen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Tillsammans med riktmärkena får kommunerna ett stödmaterial för att de ska kunna se till att grupperna är, som Skollagen kräver, ”väl sammansatta”. Det handlar bland annat om att se till vilka stödbehov som finns hos barnen och hur lokaler och utemiljöer ser ut.

Reaktionerna från förskollärarna på tidningen Förskolans Facebooksida är blandade. Många välkomnar beslutet men ifrågasätter hur riktlinjerna ska kunna genomföras med det rådande platstrycket och bristen på utbildad personal:

”Låter som en dröm! Men vid det här laget är vi luttrade och jag tror det när jag ser det… Men hoppas hoppas!! Älskar mitt jobb men blir sjuk i den arbetsmiljö som råder. Kanske gör detta att jag kan återvända och göra ett riktigt bra och roligt jobb med kvalitet!?”

Om riktmärket blir verklighet, kan jag nog tänka mig att återvända till Förskolan. Men tills dess följer jag med vid sidan om, håller mig uppdaterad via studier och fortsätter att vara egen företagare.”

Det hade varit bättre med en lagstiftning istället för riktlinjer. Det vet ju vem som helst att tolkningen av riktlinjer gör kommunerna som de vill med.”

”Det vore bra om det blir så men tyvärr minskas det på personal i det läget så situationen blir i stort sett densamma.”är några kommentarer.

För lite drygt två år sedan tog Skolverket bort sitt gamla riktmärke om max 15 barn per förskolegrupp, eftersom det inte fungerade som tänkt. Maxsiffran sågs snarare som ett golv. Men utbildningsminister Gustav Fridolin, som gett myndigheten i uppdrag att ta fram riktmärkena, tror det kommer att fungera bättre den här gången.

– Dels var det så att när man tog bort de gamla riktmärkena under alliansregeringen, då blev de stora barngrupperna fler, så det fick dåliga konsekvenser. Dels kopplar vi nu det här till att man faktiskt får statligt stöd till att förverkliga dem.

Gustav Fridolin säger att de allra flesta kommuner vill organisera sina barngrupper så att det ger de bästa förutsättningarna för barnen. Om det inte fungerar är han öppen för att diskutera lagstiftning eller andra metoder.

Som tidningen Förskolan tidigare skrivit är barngruppstorleken en av flera fakoter som påverkar kvaliteten i förskolan. Något som Ulrika Lundqvist på Skolverket också understryker:

– Vi vill vara tydliga med att man inte kan förlita sig på att man har en god kvalitet bara för att man ligger inom de här spannen. Man måste göra enskilda bedömningar utifrån de förutsättningar som finns på förskolan, säger hon.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin