Läs senare

Elever kan börja testas i förskoleklass

förskoleklassÅr 2018 kan elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas redan i förskoleklassen och kopplas till en åtgärdsgaranti. Det föreslår regeringens utredare Ulf Fredriksson.

11 okt 2016

Den så kallade ”läsa-skriva-räkna-garantin” innebär att anpassningar och särskilt stöd ska sättas in tidigare än i dag om det finns risk att eleven inte når målen längre fram.
– Det finns en kultur sedan länge inom svensk skola att vänta och se, av ideologiska skäl. Man har tyckt att barn blir märkta om de utsätts för test och får specialundervisning tidigt. Men det finns ingen forskning som tyder på att det stämmer, säger utredaren Ulf Fredriksson till Lärarnas tidning.

Enligt förslaget ska förskollärare och lärare göra en kartläggning av alla elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. Det ska leda till tidigare anpassningar och insatser i samarbete med specialpedagog eller speciallärare. I slutet av förskoleklassens år ska man göra en uppföljning av insatserna och lämna över till nästa årskurs. Ett liknande arbetssätt förelås också i årskurs 1-3.

Utbildningsminister Gustav Fridolin hoppas på att komma överens med Alliansen om den nya åtgärdsgarantin. Alliansen vill ha en tioårig grundskola och anser att förskollärare ska få undervisa det första året först efter en vidareutbildning. I det nya förslaget ingår också fortbildning för förskollärare på 15 högskolepoäng inom barns läs-, skriv- och matematikutveckling.

Förskollärarna ska inte vara rädda för att dokumentationskraven ska öka med den nya garantin enligt Gustav Fridolin.
– Det viktiga att följa upp är inte exakt vilka papper som skrivits utan om åtgärder har satts in.

Åtgärdsgaranti kan införas 2018

• Förslaget gäller stöd till språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass och till svenska, svenska som andra språk och matematik i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1 och 4 specialskolan.

• Kommuner och fristående skolor ska kunna ansöka om statsbidrag för att nyanställa speciallärare och specialpedagoger och ordna lovskola och läxhjälp för årskurs 1–3.

• Förslaget beräknas kosta 300 miljoner kronor om året och ska träda i kraft 1 juli 2018.

• Utredningen På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik har gjorts av Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin