Läs senare

Nytt förslag: Elever ska testas i förskoleklass

27 nov 2016

Redan 2018 kan elever i förskoleklassen komma att testas i språk och matematik, om regeringen går på det förslag som utredaren Ulf Fredriksson presenterat. Han vill låta förskollärare och lärare kartlägga elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. I de fall man tror att eleven inte kommer att nå målen på sikt, ska särskilda insatser sättas in tidigare än i dag.
– Det finns en kultur sedan länge inom svensk skola att vänta och se, av ideologiska skäl. Man har tyckt att barn blir märkta om de utsätts för test och får specialundervisning tidigt. Men det finns ingen forskning som tyder på att det stämmer, säger utredaren Ulf Fredriksson till Lärarnas tidning.
I det nya förslaget ingår också krav på fortbildning för förskollär­-
are på 15 högskolepoäng inom barns läs-, skriv- och matematikutveckling.

Källa: Lärarnas tidning

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin