Ingår i temat
Special: Ny i yrket
Läs senare

Nyutbildade ska få legg direkt

Snart ska nyutbildade få legg direkt efter lärarexamen. Men alla nyexaminerade har fortfarande rätt till introduktion i ett år med stöd av en mentor. Den 1 juli är de nya reglerna planerade att börja gälla.

25 maj 2014


Reglerna för introduktionsår hann knappt vara igång i tre år innan de ska ersättas av nya. Regeringen har i en uppgörelse med fack och arbetsgivare beslutat att man ska få söka lärarlegitimation direkt efter examen, i stället för efter introåret.

– Det har varit en dubbelkontroll för de nyutbildade, säger Mathias Åström förhandlingschef på Lärarförbundet, som välkomnar förändringen.

Beslutet om lagändringen fattas troligen av riksdagen i vår eller i början av sommaren. Introduktionsåret blir kvar, men utan inslag av bedömning. Man ska i stället på försök införa en lämplighetsprövning i antagningen till förskollärarutbildningen.

Uppdraget att erbjuda ett introduktionsår och stöd av mentor till nyutbildade ska också skrivas in i skollagen. Tidigare har det legat på den nyexaminerade att själv fixa en introduktionsplats som uppfyller kraven. Med det nya förslaget flyttar ansvaret till arbetsgivaren.

De som tar examen i vår kan troligen få legitimation på en gång. Förskollärare som redan gör sitt introår ska fortsätta det som planerat, men de kommer också kunna söka legitimation direkt. Även förskollärare som inte bedömts som lämpliga tidigare av förskolechefen kommer kunna söka legitimation på sin examen. Men Skolverket kan neka läraren legitimation om de får kännedom om omständigheter som motsvarar sådant som kan leda till återkallelse av en lärarlegitimation. Däremot kommer Skolverket inte få kolla i belastningsregistret, eftersom det redan görs av arbetsgivare.

Flera remissinstanser uttrycker oro över regeringens förslag och anser att legitimationsreformen nu töms på sitt innehåll. Skolverket befarar att fler olämpliga lärare kommer börja undervisa och Skolinspektionen tycker inte att en examen räcker för att avgöra lämplighet.

Hur introåret läggs upp av förskolorna framöver är oklart, eftersom Skolverkets nuvarande riktlinjer troligen blir ogiltiga. Frågan är också om nyexaminerade är lika motiverade att gå igenom introåret utan kopplingen till legitimationen.

– Introduktionen är en möjlighet, inte en pålaga. Det första året i yrket ska du ha ett stöd runt dig, säger Mathias Åström.

Att kräva introduktion och en mentor är viktigt när man går in i en anställning tycker han. Om man skulle få problem med introduktionen kan man vända sig till Lärarförbundets lokala avdelning.

Ett problem för nyexaminerade är att man sedan 1 december inte kan bli fast anställd utan legitimation – och handläggningen kan dröja. Även i fortsättningen måste de nyutbildade vänta på examensbevis och på att Skolverket hanterar ansökan. Men förskollärare är eftertraktade, får lätt vikariat och har ofta kortare handläggningstider än lärare hos Skolverket. Inte heller lönen påverkas av att man får vänta, enligt Mathias Åström.

– Nej, jag tror faktiskt inte det.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin