Läs senare

Oklart om undervisning i förskolan

27 nov 2016

Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar att begreppet undervisning är främmande för många förskolor. På de flesta av de undersökta förskolorna används begreppet lärande. Personalen upplever också att det är otydligt vad undervisning i förskolan ska vara. Skolinspektionen efterlyser nu ett stödmaterial för att göra det tydligare.
– Vi ser att många förskolor behöver undervisa på ett mer med­-
vetet sätt för att ge barnen bättre förutsättningar att utvecklas och lära, säger Marie Sjöberg, projektledare, Skolinspektionen.
Bland annat behöver många förskolor utveckla arbetet med språklig och kommunikativ interaktion och att använda leken på ett mer medvetet sätt i undervisningen.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin