Ingår i temat
Utveckla inifrån
Läs senare

Olika synsätt skapar förvirring

Oavsett vilken metod man väljer för utvecklingsarbetet så kommer det att påverka barnsynen och kunskapssynen, säger Christian Eidevald, forskare och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, som själv tror på att filma.

10 nov 2013

Att bygga upp ett systematiskt utvecklingsarbete från grunden är en ganska komplicerad sak. Det har forskaren Christian Eidevald fått klart för sig efter att under ett års tid ha följt tre förskoleavdelningar som brottats med uppgiften på olika sätt. Problematiska frågetecken för arbetslaget att reda ut är till exempel när dokumentation kan sägas vara systematisk och vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet betyder i praktiken.

Ett problem, menar han, är att Skolverket och Skolinspektionen definierar kvalitet och systematik på delvis olika sätt. Det har han upptäckt när han har gjort en ”djupdykning” i Skolinspektionens granskningar och jämfört med Skolverkets allmänna råd.

En skillnad är, enligt Eidevald, hur man ser på kunskapsbegreppet, mätning av kunskap och varför man alls ska arbeta med utveckling, en uppfattning som myndigheternas experter inte delar med honom.

Han ger ett konkret exempel:

– En förskola som ska komma igång med utvecklingsarbetet och väljer pedagogisk dokumentation, som ju föreslås av Skolverket, och börjar arbeta utifrån det som man uppfattar vara pedagogisk dokumentation, riskerar att få allvarlig kritik vid en eventuell inspektion av Skolinspektionen. Dels för att de inte arbetar med läroplanens samtliga målsättningar tillräckligt tydligt och dels för att de inte dokumenterar varje enskilt barns utveckling och lärande.

Ett skäl till det, menar han, är att det är svårt att få till en pedagogisk dokumentation som håller måttet utan handledning och en organisation som är anpassad för det arbetssättet.

Vilken metod som är bäst för ett systematiskt kvalitetsarbete beror på var i processen man befinner sig, säger Christian Eidevald, som själv tror mycket på att filma.

– Film är bra eftersom man kan titta på materialet tillsammans i arbetslaget. Man kan börja med att välja ett mål i läroplanen och filma situationer som kretsar kring det. Därefter kan man analysera de filmade situationerna tillsammans och försöka se vad som fungerar bra och sedan ha det som utgångspunkt i utvecklingsarbetet, i stället för att leta brister.

En annan vinst med att analysera filmade situationer i grupp är att det brukar leda till diskussioner om barnsyn och synen på kunskap och lärande.

– Vilken utvecklingsmetod man än väljer så kommer det att ha betydelse för de här grundläggande frågorna. Därför går det inte att komma förbi den diskussionen om man vill arbeta tillsammans för en bättre kvalitet i förskolan.

Alla artiklar i temat Utveckla inifrån (9)

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin