Läs senare

Om leken som tillstånd

18 mar 2012

Hunnen till sista sidan i en omfattande bok om lek, tänker jag hädiskt: Finns ingen forskning om barn som aldrig fått chans att leka? Vad blir det av dem? Svaret kommer jag på själv. Ingenting kan hindra ett barn från att leka eller åtminstone dagdrömma. Kanske var jag fyra–fem när jag stod på knä på en stol och diskade bestick. Mamma kanske trodde att jag arbetade, men jag var chef över ett badhus och gafflar och knivar var mina kunder.

En tidig forskare, nämligen författaren Mark Twain menade att det är inställningen det kommer an på, om det handlar om lek eller arbete. Vår stora lekguru, Birgitta Knutsdotter Olofsson som får stort utrymme i den bok jag här anmäler, menar att barnet i låtsasleken förutser en möjlig framtid…

Vad behöver barn för att må bra? Det var frågan som ställdes i en barngrupp. Det kom många förslag men när en liten flicka sa ”Det viktigaste är att få leka” så blev det titeln på den bok som Margareta Öhman länge känt sig havande med. Den känns heltäckande och med sitt engagerande tilltal bör den vara perfekt i utbildning och fortbildning av lärare och förskollärare.

Leken är inte en aktivitet, den är ett tillstånd. Det är Margareta Öhmans kärnpunkt som genomsyrar hela hennes framställning. Lek har varit och är ett älsklingsområde att forska i. Psykologer, sociologer, pedagoger och filosofer, alla har de kommit med sina infallsvinklar och forskarnamn, rapporter och teorier har sin passande plats i boken. Litteraturlistan inspirerar till fördjupade studier. Alla de ord och begrepp som en lärare behöver kunna och relatera till, jag nämner bara Piagets assimilation, ackomodation och Winnicotts övergångsobjekt, finns i ett register på slutet.

Margareta Öhman beskriver en lek som hon sedan underställer de olika teoretikerna. Vad skulle Vygotsky, Erik H Eriksson eller Knutsdotter Olofsson ha sagt? Ett stilistiskt grepp som ger historisk kunskap och överblick samtidigt som pedagogen uppmuntras till egna lekobservationer men framför allt till att kritiskt granska sig själv. När det önskade tillståndet ”lek” uppnåtts, krävs stor lyhördhet och balans av pedagogen för att inte störa och förstöra. Efter varje kapitel finns tankerutor med frågor att fundera över. Exempelvis: ”Vilka antaganden och teorier påverkar din egen syn på lek?” Min egen reflektion blir att de allt större förskolegrupperna är ett hot mot ett flexibelt arbetssätt som möjliggör hänsyn till etablerade lekvärldar. Margareta Öhman tar upp den risken och betonar att det i stora grupper lätt skapas hierarkier och därmed ensidig maktfördelning.

Kotten på bokomslaget är den tidlösa lekens symbol. Utan tvekan är de våldsamma datorspelen vår tidsålders mest spektakulära och omdiskuterade form av lek och där är forskarna är oense. Det existerar förvisso åldersgränser men minsta förskolebarn behärskar grunderna i spelhantering och tillgängligheten är stor. I kapitlet ”Lek som oroar” sägs ingenting om datorspel men författaren påpekar att lek ofta idealiseras medan dess våldsamma och farliga sida förnekas. Bråklek fungerar bra mellan vänner resonerar hon men kan urarta när barnen inte känner varandra.

I skolan kan uttråkning och maktlöshet resultera i maktlekar som absolut inte är äkta lek utan gruppvåld och förtryck. Att förbjuda krigs- och våldslekar inspirerade av tv är inte framgångsrikt, skriver Öhman, och betonar hur viktigt det är för lärare att utveckla strategier som motsäger de budskap barnen får via våldsförhärligande media. Hennes råd i det avseendet är mycket konkreta. Att utgå från varje faktisk situation är bättre än att ha fast uppställda regler. Det handlar också om att reflektera över sin syn på våld och att bli medveten om sitt eget förhållningssätt till barnens våldsfixering. Vad fungerar? Kan man göra annorlunda? Lek och empati har ett eget kapitel, där lyhördhet lyfts fram som ett centralt begrepp.

Lärare som läser och begrundar Margareta Öhmans bok kommer inte att slitas mellan kravet på att barn ska lära sig saker och få utrymme till lek. Deras insikt om och förtröstan på lekens betydelse i förskola och skola blir självklar.

Det viktigaste är att få leka
Margareta Öhman
Liber

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin