Läs senare

Öppen förskola blev en träffpunkt

15 jan 2018

Redan i Barnstugeutredningens betänkande från 1972 fanns idéer om en verksamhet riktad till barn som inte hade plats i förskolan. När Förskolan 1977 i en serie artiklar beskrev det nya fenomenet öppen förskola fanns omkring 50 stycken i hela landet.

– Alla vill ju inte ha sina barn på daghem. Barnen måste ändå ha rätt att träffa kam­rater och samma rätt till material som daghemsbarnen. Därför tror vi på den här formen, det sa Susanna Wohrne och Ann-Mari Mattsson som då hade hand om varsin öppen förskola.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin