Läs senare

Oro efter beskedet om tioårig grundskola

I fokusSlopa förskoleklassen och gör grundskolan tioårig. Regeringens nya förslag har lett till oro och starka reaktioner bland förskollärare.

av Erik Ignerus
21 okt 2019
21 okt 2019
Lärarförbundet trycker på för förskoleklassens bevarande.
Foto: Shutterstock

Tillsammans med stödpartierna C och L vill regeringen att barn ska börja i årskurs 1 i stället för i förskoleklass i en tioårig grundskola. Förhoppningen är bland annat att reformen ska leda till att eleverna får bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

När förändringen kan genomföras är ännu inte klart. Men i budgeten för 2021 finns 190 miljoner avsatta för att vidareutbilda personal i förskoleklassen. Som behörighetskatalogen ser ut i dag skulle nämligen inte förskol­lärarna vara behöriga att under­visa i den omstöpta grundskolan. Det förklarar Pia Rizell, förskollärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse, i Lärarnas tidning. Hon berättar även att Lärarförbundet tryckt på att ett bevarande av förskole­klassen i dess nuvarande form är att föredra.

– Förskoleklassen är suverän som den är utformad i dag. Man plockar kompetenser från utbildade förskollärare, som är specialister på sexåringars utveckling och sätt att lära sig, och från grundskolelärare som är tydliga i ämneskunskaper. Vi vill helst ha kvar förskoleklassen på det sättet, säger hon till Lärarnas tidning.

År 1 lär inte förskollärarna vara anställningsbara.

Beskedet om den tioåriga grundskolan har bland förskollärare lett till både kritik och frågetecken. Anna Thor, facklig förtroendevald på Lärarförbundet i Jönköping, är tjänstledig från sin tjänst som lärare i förskoleklass och är en av dem som möter medlemmarnas frustration.

– Det finns en oro bland förskollärarna här i Jönköping över vad som ska hända med deras tjänster. Kommer de att vara anställningsbara år 1, när detta införs? Nej, troligen inte, eftersom regeringen avsatt pengar för att vidareutbilda förskollärarna, säger Anna Thor i en intervju med Lärarnas tidning.

Anna Thor konstaterar att många förskollärare i förskoleklass har lång erfarenhet i yrket och god kunskap om vad det innebär att arbeta med sexåringar, som är i en speciell fas i utvecklingen.

– Det är inte bara att sätta in en sexåring, eller femåring som en del kommer att vara,
i en skolbänk och tro att ”nu ska det vara skola”. Det kräver kompetens och djupare insikter. Jag menar att lärare som undervisat på lågstadiet i många år också behöver vidareutbildas i hur så här små barn fungerar, säger hon.

Några reaktioner från tidningen Förskolans Facebooksida:

”Ett stort underkännande av förskolan och förskol­lärares kompetens. Ge oss resurser att utföra vårt uppdrag som det är tänkt i stället. Då får vi glada barn som genom förskolans arbetssätt kommer väl förberedda till skolan.”

”Som genom ett trollslag duger vi förskollärare inte längre till att arbeta med sexåringarna, trots att vi har legitimation.”

”Att förskollärare i förskoleklass inte ska ha rätt kompetens och vara obehöriga att undervisa sexåringarna är nästan skrattretande!”

”Förhoppningsvis kan det leda till färre personalbyten för barnen. Men hoppas att första året inte ska skolifieras mer utan får fortsätta vara en brygga.”

”Hur blir det med grund­skollärarna? Får de också en uppgradering så att de blir behöriga att undervisa i det som är det första obligatoriska läsåret i skolan?”

Se fler reaktioner här.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin