Läs senare

Otydliga roller i läroplansförslag

AKTUELLTVem får undervisa i förskolan? Frågan har aktualiserats i arbetet med att förändra läroplanen.

av Sebastian G Danielsson
06 mar 2018
06 mar 2018
Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, anser att bara förskollärare ska undervisa i förskolan. Foto: Lärarförbundet

Strax innan årsskiftet skickade Skolverket ut ett förslag på en reviderad läroplan i förskolan. De flesta remissinstanserna ställer sig överlag positiva till förändringarna. De uppskattar bland annat att begreppet undervisning har införts, att lekens betydelse har lyfts fram under en ny rubrik och att läroplanen är mer lättillgänglig.

Flera remissinstanser anser däremot att det är otydligt vad som menas med undervisning i förskolan. Trots att Skolverket har försökt anpassa begreppet för förskolans verksamhet pekar till exempel forskningsinstitutet Ifous på att det behövs konkretiseras eftersom många är osäkra på vad det innebär i en förskolekontext.

Undervisningen blir inte bättre av att man sänker kvaliteten eller kraven på vilken utbildning en undervisande ska ha.

Lärarförbundet anser att det är otydliga skrivningar kring vem i arbetslaget som ska bedriva undervisning. Förbundets representanter menar att bara förskollärare får göra det enligt skollagen, men i förslaget till reviderad läroplan står det att undervisning ”sker under ledning av förskolläraren”.

– I skrivningarna kan man tolka det som att det inte krävs en legitimerad förskollärare för att ta ansvar för undervisningen. Det måste man förtydliga, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hon menar att undervisning tillhör förskollärarens profession och ingen annan.

– Det är framför allt en kvalitetsfråga. Nu har vi ett förslag på en läroplan som är förstärkt för att garantera en kvalitativ verksamhet för barnen. Då rimmar det väldigt illa med att man är otydlig med vem som ansvarar för undervisningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läroplanen ses över

Regeringen har beslutat att förändra förskolans läroplan och gett Skolverket i uppdrag att se över delar som handlar om uppföljning och utvärdering, barngruppens betydelse och jämställdhet. Begrepp som undervisning och omsorg ska konkretiseras.

Den 23 mars lämnas ett förslag till regeringen som beslutar om en reviderad läroplan och när den träder i kraft. Skolverket föreslår att det sker i augusti.

Alla håller inte med Lärarförbundet. Förskoleförvaltningen vid Malmö stad anser att det med rådande lärarbrist är ohållbart om varje undervisningstillfälle under hela förskolans öppettid ska genomföras av en legitimerad förskollärare. Men det är ingen anledning till att låta andra yrkesgrupper undervisa i förskolan, anser Johanna Jaara Åstrand.

– Det är helt fel väg att gå. Undervisningen blir inte bättre av att man sänker kvaliteten eller kraven på vilken utbildning en undervisande ska ha. Det behövs i stället åtgärder för att säkra lärarbristen, säger hon.

Tror ni att Skolverket kommer att lyssna på era synpunkter?

– Ja, absolut. Jag utgår från att man håller fast vid kvalitetskrav och lärarens professionella ansvar som har varit under diskussion och som skrivs fram i andra delar i skollagen.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin