Läs senare

Paddan används utan reflektion

16 mar 2014

Jag arbetar som förskollärare i en kommun som har investerat i Ipads till 
förskolor och skolor. Jag tycker att Ipad på flera sätt underlättar i mitt 
arbete, då jag dokumenterar och fotar och kan reflektera med barnen och 
pedagogerna om lärande. Men jag ser varje dag att paddan används 
slentrianmässigt och oreflekterat i barngruppsarbetet. Ipad används som 
barnvakt för att pedagogerna ska kunna gå på fikarast/lunchrast. Barn som
 har svårt för att sysselsätta sig eller hitta lagom aktivitetsnivå, placeras 
med Ipad för att lugna ner sig. Barnen tjatar om dem och vet inte när de 
får spela eller hur länge. Jag tycker att detta är ett jätteproblem som
 behöver lyftas. Många pedagoger sitter också och tittar i paddan och lägger
ut information på nätet i stället för att närvara i leken. Vi är ålagda att
 lägga ut information till föräldrarna på nätet och gör det i stället för att
 vara närvarande med barnen. Vad är det som händer? Jag tror att flera 
känner igen sig i detta. Eller?

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin