Läs senare

Pedagog ny titel i Malmö

AktuelltBristen på förskollärare fick Malmö stad att inrätta en ny sorts pedagogtjänst. Kravet är 120 högskolepoäng.

19 feb 2018
Bild: Pixabay

Svårigheterna att rekrytera utbildade förskollärare fick Malmö stad att börja diskutera möjliga vägar framåt. Det fanns många med utbildning som skulle kunna vara relevant för förskolan, men som inte var förskollärare.

– Vi ville hitta sätt att ta vara på den här kompletterande kompetensen bättre, säger Margaretha Danielsson, utbildningschef i Malmö stad.

Framför allt handlar det om personer med lärarbehörighet och utbildningar inom estetiska ämnen. Det viktiga är att de har 120 högskolepoäng som är relevanta för förskolan.

– Vi ser det också som en möjlighet att rekrytera personal med kunskap om andra sätt att uttrycka sig än just det talade språket, säger Margaretha Danielsson.

I dag finns ungefär 300 anställda som pedagoger i Malmö. Deras främsta uppgift är att bidra med kunskap inom sitt fält och de arbetar självständigt inom arbetslagen. Beslut fattas i samråd med förskolläraren, inom gällande riktlinjer. Hittills tycker Margaretha Danielsson att utfallet blivit bra.

– Det här blir också en utvecklingsmöjlighet för våra barnskötare som funderar på att läsa till förskollärare. De vet att om de läst 120 poäng så har de säkrat en pedagogtjänst med ny lön och nya möjligheter, säger hon.

Henrik Wollter, vice ordförande för Lärarförbundet i Malmö är enbart positiv.

– Jag kan egentligen inte se några nackdelar. Det är viktigt att fortsätta värna om legitimationen men då det inte finns tillräckligt många utbildade förskollärare är det ett sätt att få fler att upptäcka förskolan, säger han.

Henrik Wollter tror att alla behöver börja hitta nya sätt att organisera förskolan för att klara av att rekrytera.

– Det finns helt enkelt inte tillräckligt många sökande så vi behöver leta nya vägar för att få fler ingångar i förskolläraryrket. Och då kommer arbetsvillkoren att spela en stor roll, säger han.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin