Läs senare

Personlig syn på kvalitet

14 sep 2016

Marie Erikssons bok Med luppen på verksamheten är lättläst, lustfylld och verksamhetsnära och beskriver systematiskt utvecklingsarbete på Svejserdalens förskola i Mölndal. Marie Eriksson, förskollärare och pedagogisk ledare, be­skriver konkret hur hon och hennes kollegor arbetar med reflektion för utvärd­ering och utveckling. Samtidigt speglar hon sina beskrivningar i en rik flora av referenser från aktuell forskning.
Boken inleds med beskrivningar av teorier kring kvalitet i förskolan. Bland annat hur Karin Lager, doktorand vid Göteborgs universitet, ser tre huvudspår kring synen på begreppet. Relativt perspektiv handlar om hur barn och lärare tillsammans skapar mening, och därmed finns det inget universellt som utgör kvalitet för alla förskolor. Intersubjektivt pedagogiskt perspektiv tar avstamp i pedagogiska processer, barns lärande och lärares interagerande med barn utifrån vissa forskningsbaserade kvalitetskriterier. Det marknadsanpassade perspektivet bygger på tydligt mätbara kvaliteter som mer handlar om omsorg. Marie Eriksson menar att det finns en dragkamp mellan dem och undrar om man måste välja.

Hon beskriver hur arbetet med handdockor på Svejserdalen kan vara beprövad erfar­enhet och redovisar de positiva, dokumenterade effekterna. Det tilltalar mig att hon vågar sticka ut hakan när Skolinspektionen har ganska höga krav på vad det är. Beskrivningen av pedagog­isk dokumentation som verktyg blir mer traditionell än resten av boken.

Marie Eriksson lyfter kreativitet och arbetsglädje som viktiga ingredienser i yrkesrollen. Läsaren utmanas, ibland abrupt, men inte mästrande. Det enda jag saknar är att hon inte har med mål och innehåll som kvalitetsaspekter, och att hon kanske undervärderar målen i läro­planen. Det spelar inte någon roll i det stora hela.

Med luppen på verksamheten – att systematiskt utveckla förskolans arbete

Marie Eriksson

[Lärarförlaget]

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin