Läs senare

Planen är klar – nu krävs vettiga villkor

av Gertrud Svensén
10 sep 2018
10 sep 2018
Gertrud Svensén, chefredaktör.

Så har den till slut kommit, den reviderade läroplanen för förskolan. Den gamla har 20 år på nacken, och sedan den skrevs har mycket hänt. 2010 blev förskolan en egen skolform och rollen i utbildningssystemet förtydligades. Digitaliseringen har gått framåt i snabb takt och kunskapsuppdraget betonats allt mer.

Samtidigt visar flera granskningar att förskolan lider av kvalitetsbrister och att likvärdigheten haltar. Därför ville regeringen se en omarbetning av läroplanen, utan att för den skull förändra det grundläggande syftet och intentionerna. Regeringen slog också fast att det inte skulle ske något petande i detaljer eller inskränkning av den pedagogiska friheten.

Ändå var det precis det som höll på att hända, när meningen om tematiskt arbetssätt ströks i förslaget till ny läroplan. Turerna kring det kan du läsa i den här artikeln, där vi fördjupar oss i ett älskat och mycket gammalt arbetssätt – en del av förskolans ursprung.

En av nyheterna i läroplanen är undervisningsbegreppet. I sin krönika skriver forskaren och förskolläraren Christian Eidevald om just det, och om konsten att styra mot uppsatta mål, utan att begränsa barns möjligheter att lära på olika sätt.

En annan nyhet är att lekens roll i förskolan har fått ett eget avsnitt. En som forskat om ämnet är Monica Nilsson, som menar att leken är barnets närmaste utvecklingszon. Läs intervjun med henne på sidan 13.

Nya är också skrivningarna om hållbar utveckling – som vi återkommer till i nästa nummer av Förskolan – och hälsa och välbefinnande. Där står nu att ”utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje”. Några som tagit det uppdraget på allvar redan i förväg är personalen på Grindstugans förskola på Värmdö, som låter barnen leka kull och dansstopp – på cykel. Reportaget hittar du här.

Men det som kanske har vållat mest debatt är skrivningarna om förskollärarnas och barnskötarnas respektive uppdrag och ansvar. Mer om det kan du läsa här.

Beslutet om läroplanen kom i sista stund före valet. Nu gäller det för politiker på både nationell och kommunal nivå, och för huvudmännen, att se till att förskolan också får vettiga, och likvärdiga, villkor: mindre barngrupper, fler kollegor för de anställda att dela arbetsbördan med och en arbetsmiljö för både barn och vuxna som håller i längden. Dit är det fortfarande en lång väg att gå.

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin