Läs senare

Planeringstid het fråga inför kongressen

22 sep 2014

Mer och reglerad planerings- och utvecklingstid är förslaget för förskolan som lyfts av flest avdelningar inom Lärarförbundet inför höstens kongress.
Förslag om att förbundet ska verka för minskade barngrupper och ökad förskollärartäthet kommer också från många håll. Andra frågor som lyfts i de 70 motionerna om förskolan är fria pedagogiska måltider, arbetskläder, forskarbehörighet, karriärtjänster, slopad karensdag, ändrad maxtaxa och ökad säkerhet för barnen i förskolan.

Ett par motioner gäller tydlighet om vilka arbetsuppgifter som ingår i förskollärarnas uppdrag och enhetlighet i titlarna för lärare och skolledare i alla skolformer.

När det gäller de 17 motionerna för förskoleklassen föreslås bland annat att den ska värnas, att förskollärarna i förskoleklass ska ha samma villkor och förutsättningar som övriga lärare i grundskolan och att de som arbetar i både förskoleklass och på fritidshem ska få reglerad ställtid mellan verksamheterna.

Ytterligare ett förslag är att kartlägga och analysera samband mellan förskoleklassens införande och skolresultatet i årskurs 9, som kommit fram i årets Pisa-rapport.

Bland de mer allmänna förslagen, som gäller hela utbildningsväsendet, finns önskemål om ett ökat statligt inflytande och förskola och skola utan kommersiella intressen.

Sammanlagt har 446 motioner lämnats till kongressen, vilket är en kraftig minskning jämfört med den förra kongressen 2010 då 812 motioner lämnades in. Även då var planeringstid en het fråga.

Kongressen äger rum 11–14 november och är Lärarförbundets högsta beslutande organ.

Fakta: Kongressen

Kongressen äger rum vart fjärde år och är Lärarförbundets högsta beslutande organ.

Den består av 255 ombud varav 251 utses på valkretsmöten. Lärarförbundet student utser fyra kongressombud. Kongressombuden beslutar om Lärarförbundets inriktning under den kommande kongressperioden.

Läs mer: lararforbundet.se

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin