Läs senare

Prenumeration

Vill du prenumera på papperstidningen?

Prenumerations- och adressärenden kan du hantera här.

Vilken inskolningsmetod använder ni i er förskola?

  • Föräldraaktiv tredagars-inskolning (33%)
  • Tvåveckors-inskolning (32%)
  • Individuellt för varje barn (22%)
  • En blandning av flera varianter (13%)

Antal röster: 220

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin