Läs senare

Pressat läge även i Norge

Vi träffar John Roald Pettersen, norsk förskollärare som numera arbetar som journalist, på resande fot när han jämför förskolor i Norden.

av Sebastian G Danielsson
23 apr 2018
23 apr 2018
John Roald Pettersen, förskollärare och journalist från Norge. Foto: Sebastian G Danielsson

Du har varit i Finland och Sverige för att undersöka skillnader och likheter mellan nordiska förskolor. Vilken är din spontana känsla?

– Förskolorna i Norge och Sverige är i hög grad lika. Skillnaden är kanske den stora bristen på förskollärare i Sverige. Undervisningsaspekten är nog också tydligare hos er. I Finland har förskolan fram till nyligen hört till socialstyrelsen och först på senare tid blivit en del av skolväsendet. Nu vill de närma sig den nordiska förskoletraditionen mer än tidigare.

I Norge pågår det också ett förskoleuppror. Varför det?

– Från början handlade det om innehållet i läroplanen. Nu har det utvecklats till att handla om arbetsvillkoren – storleken på barngrupper och antalet vuxna i förhållande till barn. Förskollärare sliter ut sig.

Vad var det med läroplanen som väckte kritik?

– När den reviderades för ett år sedan uppstod en diskussion om att värna leken och ha fria aktiviteter kontra mer skolstyrd verksamhet. Då togs begreppet undervisning bort. Det diskuteras fortfarande och det finns en oenighet politiskt och fackligt. Förskollärare i Norge har olika syn på vad som är viktigt och hur man ska arbeta.

Fråga

Hur stor är din barngrupp?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin