Läs senare

Prisas för de yngstas lärande

Förskollärarna Helena Marken och Johanna Appelquist från Stockholm fick Ulla-Britta Bruuns stipendium 2015 för arbetet med de yngsta barnens lärande. Stipendiet på 40 000 kronor delades ut på Skolforum.

27 okt 2015

Debatten om de yngstas situation i förskolan har sedan en tid tillbaka varit het, särskilt vad gäller barngruppernas storlek och hur många relationer de yngsta klarar av. Om trygghet och omsorg finns en hel del skrivet, däremot inte om hur kunskap och lärande skapas med så små barn som ettåringar. Det vill årets Ulla Britta Bruun-stipendiater råda bot på.

I arbetet med de yngsta lyfter förskollärarna Johanna Appelquist och Helena Marken fram hur barnen uttrycker idéer och tankar genom kroppsspråk och agerande. De säger också att barnen, utan att ha tillgång till det verbala språket, skaffar sig strategier för att dela erfarenheter med andra.

– Vi försöker att inte tänka på barnen som ettåringar utan som de kompetenta människor de är, säger Helena Marken.

– Vår ingång är att vara nyfikna på barnens strategier och teorier och att lyfta dem, säger Johanna Appelquist.

Stipendiet på 40.000 kronor, som är tänkt att användas till att sprida kunskap och erfarenheter till andra, delades ut på Skolforum av Lärarförbundets andre vice ordförande Robert Fahlgren och tidningen Förskolans chefredaktör Helena Ingvarsdotter.

”Stipendiaternas sätt att arbeta , där de verkligen lyssnar också på dem som ännu inte har det talade språket, är inspirerande och kreativt.” står det bland annat i juryns motivering.

Ulla-Britta Bruuns stipendium

  • Stipendiet delas ut av Ulla-Britta Bruuns minnesfond. Tidningen Förskolan och Lärarförbundet är ansvariga för administrationen av priset.
  • Ulla-Britta Bruun (1924-1985) var pedagogkonsult och redaktör i Tidningen Förskolan på 60-talet.
 

Fråga

Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 – vad väljer du då?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin