Läs senare

Torkel Klingberg: ”Stimulera kämparandan”

ProfilenHjärnforskaren Torkel Klingberg om lärandet i tidig ålder, förmågan att hålla fast vid ett långsiktigt mål och inte ge upp trots motgångar.

av Linda Kling
11 jan 2017
11 jan 2017
Foto: Ulla Montan

Hur tidigt bör man börja med läs- och matteinlärning?

– Det finns en trend framför allt i England och USA att man ska börja väldigt tidigt, men det vänder jag mig emot. Kognitiv stimulans som lekfull språkträning och matematiskt utforskande – absolut, men inte obligatoriska skolliknande aktiviteter för tidigt.

Vid vilken ålder är det bäst att börja då?

– När man väl har börjat träna är det viktigt att fortsätta öva så att färdighet­erna upprätthålls. Därför är det ingen idé att börja tidigare än i sexårsåldern, som det ser ut i Sverige nu. Däremot är det viktigt att vi upptäcker barn med olika svårigheter tidigt så att de kan få rätt hjälp innan de har förlorat flera år i skolan.

Hur ska vi upptäcka dem?

– Genom att screena alla barn i förskoleklass med enkla tester. Detta görs redan inom läsning i flera kommuner och det är jättebra.

I din senaste bok Hjärna, gener & jävlar anamma – hur barn lär, berättar du om något som inom forskarvärlden kallas för ”grit” och som delvis förklarar varför barn lär sig i olika takt. Vad är grit?

– Det är förmågan att hålla fast vid ett långsiktigt mål och inte hoppa mellan olika projekt och intressen, samt att inte ge upp trots motgångar.

Är det något som kan tränas upp?

– Det vet vi inte. Däremot finns det olika sätt att genom feedback och instruktioner stimulera ett gritlikt beteende. I en amerikansk studie delade man in barn i två grupper som alla fick göra samma matteuppgifter. Den första gruppen fick enbart positiv feedback av typen ”du är jätteduktig”. Den andra gruppen fick blandad respons, till exempel ”bra, men du hade kunnat anstränga dig mer”. När eleverna sedan fick svårare uppgifter gav den första gruppen upp mycket snabbare.

Är stimulans av ett gritlikt beteende något som förskolepersonal borde anamma?

– Det är jag inte rätt person att svara på. Jag ser mig själv som forskaren som visar upp verktygen, sedan får förskolepersonalen avgöra vad som är användbart inom deras verksamhet. Men det finns många studier som visar på vikten av grit hos äldre barn.

Torkel Klingberg

Namn: Torkel Klingberg

Yrke: Läkare, forskare,  professor i kognitiv  neurovetenskap vid Karolinska universitetet

Aktuell: Med boken Hjärna, gener & jävlar anamma – hur barn lär

Spara

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin