Läs senare

Rätt till studier på halvtid?

Fråga facketFå chefen säga nej till min studietjänstledighet, undrar förskolläraren Mats.

13 maj 2019
Foto: Pixabay

Fråga: Jag har begärt att få vara tjänstledig för studier på halvtid i höst, men fått nej. Min chef säger att vi redan har kort om folk och att det i princip är omöjligt att få tag i en ersättare på en halvtidstjänst. Är det verkligen rimligt? Jag trodde att det var en självklar rättighet.

/Mats

Svar: Studieledighetslagen ger dig rätt till studier men det kan i vissa fall finnas omständigheter som gör att en arbetsgivare kan skjuta fram ledigheten. Hur länge du varit anställd och om du har någon kompetens som är särskilt svår att ersätta kan vara faktorer som skulle kunna påverka möjligheten att få ledigt när man önskar.

Om du ansökt på ett korr­ekt sätt minst sex månader innan och blir nekad så ska du snarast ta kontakt med ditt fackförbund för hjälp. Jag menar att det ska vara väldigt starka skäl för en arbetsgivare att neka och skjuta upp tjänstledigheten, sex månader i taget men max två år. Om det är tillräckligt starka skäl avgörs i så fall i en förhandling mellan ditt fackförbund och arbetsgivaren.

/Per Edberg, förtroendevald förhandlare och huvudskyddsombud, Lärarförbundet Umeå

Mejla din fackliga fråga till oss på forskolan@larartidningar.se

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin