Läs senare

Rätten att ­hinna planera

26 feb 2020
Foto: PIxabay

Fråga: Hur mycket planeringstid har man rätt till som förskollärare?

/Aida

Svar: Det finns inte några centrala regleringar i lagar eller avtal om planeringstid i förskola, men skollag, läroplan och allmänna råd för förskolan föreskriver en verksamhet som omöjligt går att genomföra utan tillräckligt med tid för planering, uppföljning, utvärdering och reflektion. Det är nödvändigt med ett schema som möjliggör att du hinner med alla dina arbetsuppgifter. Det kan finnas lokala avtal om planering så det är viktigt att kontakta sin lokala avdelning i Lärarförbundet om information om det.

/Per Edberg, huvudskyddsombud Umeå och ledamot i Lärarförbundets arbetsmiljöråd.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin