Läs senare

Rätten till semester

25 nov 2019

Fråga: Kan min chef neka mig att ta ut semester i februari? Hur ska semester tas ut? Vilka regler finns?

/Carina

SVAR: Ja, chefen kan neka semester. Den enda semester du har rätt till är fyra veckor i juni, juli eller augusti. All semester därutöver är det chefen som godkänner om det fungerar för verksamheten. Det är viktigt att ansöka om semester i god tid. Chefen ska ge besked om att godkänna eller avslå din semester­ansökan senast två månader innan det datum du önskar påbörja din semester.

Per Edberg är facklig företrädare och huvudskyddsombud, Lärarförbundet Umeå

Fråga

Den 1 januari började barnkonventionen gälla som lag – har du hunnit sätta dig in i detta?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin