Läs senare

Rörig miljö lockar till lek och rörelse

Sara Chronvall, landskapsarkitekt med förskolegårdar som specialitet, har tittat närmare på två av temalekplatserna i Malmö: Afrikalekplatsen och Sagolekplatsen.

13 Sep 2011

Hon ser dem som positiva exempel på hur en markerad identitet kan locka fram lusten att utforska och röra sig. 

– Genom starka och tydliga teman har man skapat utemiljöer som även vuxna blir nyfikna på.

Sara Chronvalls examensarbete är en handbok i konsten att utforma förskolegårdar – eller förskoleträdgårdar som hon väljer att kalla dem.

Hon pekar bland annat på fem slags grundkaraktärer som bör finnas med i ute-
miljön: öppna, rumsliga, naturlika, kuperade och inbjudande – med entrékänsla.

En lekplats med mer standardbetonad utrustning behöver enligt Sara Chronvall inte nödvändigtvis vara sämre än en med fantasifulla, specialgjorda redskap.

– Mycket beror på omgivningarna. Landskapet runt lekredskapen kan ju också vara kreativt, och det gäller också sättet att placera ut redskapen i uterummet.

En bra och rörelsevänlig förskolegård bör enligt Sara Chronvall vara bevuxen, kuperad och varierad, gärna med halvvilda inslag. Helst ska den också vara försedd med lösa föremål som pinnar, brädor, rör och klossar.

Hellre en aning rörigt och stökigt än välordnat och fixerat med andra ord.

– Det är viktigt att informera om att det är en del av pedagogiken så att föräldrarna inte tycker att det ser skräpigt ut.

I handboken finns också en modell för hur befintliga utemiljöer kan utvärderas.

Några frågor som kan ställas är: Har förskolan en liten skog som helst är vild och spännande? Hur stor är utelekytan räknat per barn?

– Den bör vara minst 45 kvadratmeter. Men det är ganska få förskolor som klarar den normen, säger Sara Chronvall.

Varje utvärdering utmynnar i en poängbedömning som kan vara ett användbart påtryckningsmedel att sticka under näsan på sifferfixerade beslutsfattare.

Läs mer här

Alla artiklar i temat Rörelsen lyfter lärandet (7)

Rösta

Är du nöjd med er gård?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin