Läs senare

Så får du ut mer av samtalet

GuidenDet kan lätt gå rutin i de årliga med­arbetarsamtalen. Här är tips för att få ut mer av mötet med förskolechefen.

av Emilie Stendahl
10 sep 2018
10 sep 2018

1 Kom ihåg syftet

Medarbetarsamtalen kan ibland kännas formella och något som pliktskyldigast ska bockas av. Därför kan det vara bra att påminna sig om syftet: Sam­talet ska vara en möjlighet för både chef och medarbetare att stämma av dels hur arbetet går, dels vad som skulle kunna bli bättre.

2 Förbered dig

Alla tjänar på att komma förberedda till sitt medarbetar- eller utvecklingssamtal, men i förskolan blir det kanske extra viktigt eftersom många chefer har ett stort antal medarbetare. Ju tydligare du kan vara, desto bättre. Ta hjälp av någon av de många och utförliga checklistor som flera fackförbund har på nätet. Sätt dig med penna och papper och markera vilka frågeställningar som är relevanta för dig i din arbetssituation just det här året. Är det dina prestationer, din arbetssituation, organisationen eller samarbetet med chefen du vill fokusera särskilt på? Eller är det dina mål du vill diskutera?

3 Ta stöd av andra

Ni kan också lyfta frågan i arbetslaget. Vilka frågor är viktiga för er? Hur är arbetsmiljön? Vilket inflytande har ni? Hur är arbetsbelastningen och organisationen? Även om ni inte landar i att alla tycker samma sak, kan diskussionen göra det lättare för dig att prioritera vad du vill ta upp med chefen.

4 Våga önska

Tänk igenom och formulera vad du gjort under året, vad du är intresserad av, hur din kompetens kommer till användning och vilka svårigheter du möter. Våga vara tydlig med vad du tycker är intressant och spännande och skulle vilja utveckla vidare. Finns det någon kurs du vill gå eller någon ny roll du vill axla?

Passa på att ge feedback till chefen. Vad fungerar och inte? Vad kan ni göra annorlunda?

5 Var närvarande och lyssna

När du nu kommer förberedd och taggad till medarbetarsamtalet, kanske det kan vara bra att påminna om något som är avgörande för hur lyckat samtalet i slutändan blir – nämligen vikten av att vara närvarande och lyssna.

Fråga

Välkommen tillbaks till jobbet! Vad ska du prioritera i höst?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin