Läs senare

Så kan ni bygga bra relationer

GuidenMånga förskollärare tycker att de saknar kunskap om professionella föräldrakontakter. Här tipsar vi om hur man kan jobba fram en bra modell.

av Maria Nöjd
09 sep 2019
09 sep 2019
Foto: Istock

1 Börja blicka inåt

Ta avstamp i en öppen disku­­s­sion om hur föräldrakontakterna ser ut, med svårigheter och möjligheter. Titta på den egna personalkulturen: Hur välkomnande är vi mot varandra? Har vi ett bra bemötande och är det tillåtet att ställa känsliga frågor? Inre slitningar riskerar att färga av sig på kontakten med föräldrarna. Försök skapa ett kollektivt synsätt på hur ni vill samverka med vårdnads­havarna, utan att skuldbelägga föräldrar eller varandra.

2 Se till behoven

Det är viktigt att se föräldrar som individer med olika behov och egenskaper. Får alla, även de som inte tar plats och hörs, den information de behöver för att kunna vara delaktiga? Finns det föräldrar som inte behärskar svenska språket och behöver särskilt stöd i kommunikationen? Fråga föräldrarna hur de vill ha det, till exempel genom en enkät.

3 Tänk på tilltalet

Att vara välkomnande utan att bli för privat är en svår balansgång. Ett bra sätt är att utgå från styrdokumenten. Berätta om hur ni arbetar med och utmanar barnen och hur ert uppdrag ser ut, mål och inriktning. Gör veckobreven lättlästa genom att undvika facktermer, stavfel och särskrivningar och var sparsam med emojier, som kan ta udden av det professionella. Glöm inte att bjuda in till frågor.

4 Gör det rimligt

Värna det dagliga mötet med föräldrarna – det överlägset bästa sättet att bygga goda och förtroendefulla relationer. Att blogga och vara aktiv i sociala medier är inget måste och kan kräva mycket tid. Men finns det digitala verktyg som kan underlätta ert samarbete med föräldrarna är det såklart ett plus. Sätt vid behov gränser mot föräldrar som vill ha orimligt stort inflytande. Ni är proffsen på barnen i förskolan och har ett uttalat uppdrag.

5 Lär av andra

Linn Eckeskog har nyligen släppt avhandlingen Kommu­nikation i förskolan. Förskol­lärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap som kan laddas ner från Umeå universitets webbplats, umu.se Tidningen Förskolan har skrivit mycket om föräldrakontakter, sök på vår webb forskolan.se

Expertråd: 

Lars Erikson, universitetslektor, Örebro universitet

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin