Ingår i temat
Special: Ny i yrket
Läs senare

Så samspelar du över generationsgränserna

När personer från olika generationer möts i arbetslivet uppstår ofta krockar. Genom att lära sig mer om varför
vi är och gör olika kan man bli bättre på att samarbeta, säger retorikexperten och författaren Elaine Eksvärd.

25 maj 2014

Retar du dig på den unga, nyutbildade förskolläraren som stormar in med en massa förslag på förändringar? Och som dessutom får mycket bättre lön än du, trots att hen är helt färsk i yrket. Eller stör du dig på bromsklossen, som arbetat på avdelningen i 20 år och inte vill lyssna på vad du säger bara för att du är ny?

När och om de känslorna väcks kan det vara bra att fundera på varför du reagerar som du gör. Många missuppfattningar och kommunikationsproblem beror helt enkelt på att vi har vuxit upp i olika tider, som präglat vårt sätt att vara, vårt språk och värderingar, säger Elaine Eksvärd, som skrivit en bok i ämnet.

Även om man kanske inte funderar över det i sin vardag så har många starka åsikter om hur andra generationer är. Elaine Eksvärd säger att det exempelvis är typiskt att man uppfattar personer från generationen närmast efter den som man själv tillhör som kaxiga och bortskämda. Och omvänt finns en utpräglad åldersrasism i samhället som just nu ofta räknar bort alla över 35 år.

– Det är dumt eftersom generationsmångfald är bra i alla kulturer. I förskolan ska man möta föräldrar som förmodligen representerar olika generationer. Dessutom är det jättebra för barnen att får träffa förskollärare och barnskötare i olika åldrar. Men tyvärr är många arbetsplatser ganska åldershomogena.

Själv är Elaine Eksvärd tidig 80-talist och försöker alltid anpassa sitt sätt att tala till vem hon möter när hon utbildar företagsledare i retorik och föreläser, vid sidan av författarskapet.

För att undvika att bli motarbetare i stället för medarbetare kan man tjäna på att vara lite ödmjuk när man kommer till en ny arbetsplats, även om man brinner av lust att få förverkliga allt som man har lärt sig, tipsar Elaine Eksvärd.

– Fundera över hur det kan kännas för de som jobbat upp det som redan finns. Tänk på att du som är ny inte har samma känslomässiga band som de som har jobbat länge. En bra väg är att låta andra berätta först om hur de gör och vad de tycker. Sedan kan man fråga ”skulle ni vilja höra lite om vad jag har lärt mig som kanske kan vara användbart för er?”. Lyssna först och snacka sedan, är retorikens grundregel.

Att vifta med examensbeviset från förskollärarutbildningen framför den äldre barnskötaren som jobbat i många år är inte heller någon bra väg, tycker Elaine Eksvärd.

– Det kallar jag för härskarteknik. Se på era olika roller som spelarna i ett fotbollslag. Alla har olika funktioner att fylla och alla behövs på planen.

Lika viktigt är det att de som tar emot en ung, nyutbildad förskollärare inte släcker entusiasmen och stänger dörren för allt nytt. En typisk sådan kommentar är ”Du, det där har vi redan prövat och det funkade inte”.

– Däremot kan man kanske tipsa den som kommer ny om att en viss idé kanske kan sticka i ögonen på folk.

En annan klassisk dörrstängare är att man hävdar att man vet hur allt ska vara för att man har jobbat många år.

– Samtidigt ska man aldrig underskatta den insyn i verksamheten som man får om man har arbetat i många år.

Generationsklyftor finns i alla kulturer och de brukar växa i takt med den tekniska utvecklingen. I fattiga afrikanska länder är de unga beroende av de äldres kunskaper för att överleva. Här i Sverige och västvärlden har de yngre generationerna superkoll på den nya tekniken som gör dem allt mer oberoende av de äldre generationerna.

– Min egen generation lider i stället av tillgänglighetsstress och måste hela tiden ha tillgång till mobil, mejl och internet, säger Elaine Eksvärd.

Personer från samma generation har lättare att förstå varandra. Och vissa påminner mycket om varandra, som 50-talister och 80-talister.

– Man kan beskriva det som generationscykler, med föräldrar, barn och barnbarn, som alla har ganska lätt att förstå varandra medan det lättare gnisslar mellan syskongenerationer, som mellan de lite präktiga 70- talisterna och de lustdrivna 80-talisterna.

Även om generationsmångfald är något man ska sträva efter så kan det som sagt innebära en del konflikter att mötas över generationsgränserna. Men är man medveten om varför vi kan tycka så olika kan det kännas mindre hotfullt, och till och med värdefullt, att det finns olika värderingar på jobbet.

Fråga

Vad tror du skulle kunna locka fler att bli förskollärare?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin