Läs senare

Så sänker ni volymen

AktuelltLjudtrötthet är vanligare bland förskolepersonal än hos andra yrkesgrupper, visar ny forskning. Men volymproblem går enkelt att åtgärda med hjälp av materialval, ombyggnad och pedagogik.

av Erik Ignerus
01 okt 2018
01 okt 2018

Kvinnlig förskolepersonal drabbas oftare av ljudtrötthet än anställda i andra kvinnodominerade yrken, visar forskning från Sahlgrenska akademin. Totalt har 10 000 kvinnor fått svara på en enkät i audionomen Sofie Fredrikssons studie.

71 procent av dem som jobbade i förskolan uppgav att de var ljudtrötta. Motsvarande andel i kontrollgruppen var 32 procent.

– Ljudnivån upplevs som väldigt hög under till exempel inskolningar när det är många barn och stressigt. Men när det görs mätningar ligger det sällan på farliga nivåer, även om ljudet i sig förstås kan skapa en stress, säger Per Edberg, förskollärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Umeå.

Om ljudmiljön på arbetsplatsen är stressande är hans råd att direkt ta kontakt med chefen.

– Vänta inte på att det går över utan skriv vad problemet är och att det behöver undersökas och åtgärdas. Sedan är det upp till chefen att komma med en lösning, det kan vara att man måste jobba på ett annat sätt pedagogiskt eller att det behövs nya stolar och tallrikar, säger Per Edberg.

Bättre ljudmiljö – tre tips från Per Edberg

1. Renovera: Det går till exempel att sätta in ljuddämpande mattor och se till att undvika hårda och släta väggar.
2. Materialval: Använd lekklossar av mjukare material, eller skärmar och gardiner som dämpar ljud. Undvik skramlande tallrikar och stolar när ni äter.
3. Pedagogik: Vid samlingar och matsituationer kan det vara bra att inleda med tyst stund. Prata själv med låg röst och spring inte omkring.

Förskolan Planket i Vällingby har precis genomgått en renovering där man försökt dämpa ljudnivån.

– Vi vet att ljud skapar stress, och det är inte bra, varken för barn eller personal. Så när vi hade möjligheten att renovera önskade vi oss ljuddämpande åtgärder, säger Maria Hallsenius, pedagogisk ledare på Råcksta förskolor.

De har bland annat satt in ljuddämpande tak och textilier, valt tystare byggklossar och sett till att ha korgar i stället för plastlådor för förvaring. Stora rum har delats upp i mindre områden, och även ljussättningen har setts över.

– Det hade man inte tänkt på förut men, men starkt ljus kan trigga ljudvolymen, så nu ska det gå att dimma belysningen och lamporna släcks när man lämnar rummet, säger Maria Hallsenius.

Ombyggnationen blev klar precis efter sommaren.

– Alla som kommer in på förskolan nu slås verkligen av hur tyst det är. Förut knarrade det och var gamla hårda golv, nu är det jättetyst och skönt. Det är verkligen härligt.

Studien går att hitta på: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/55969

Fråga

Hur återhämtar du dig under julledigheten?

Loading ...

ur Lärarförbundets Magasin